Naar aanleiding van de technische briefing van 16 juni heeft de Tweede Kamer aan de minister voor Natuur en Stikstof aanvullende informatie gevraagd. Het RIVM heeft een memo geschreven die de informatie bevat zoals het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan RIVM heeft gevraagd.