Tabel meetresultaten TNCO tar, nicotin and carbon monoxide (tar, nicotin and carbon monoxide) metingen op volgorde van ratio in teergehalte.