Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2003; 22-5