Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2004; 23-4, 96-98