Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2007; 2