Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2008; 4-113