Toelichting voor medisch specialisten en uitvoerende partijen over 3de vaccinatie immuungecompromitteerde patiënten.