Deze memo (d.d. 21 mei 2021) geeft inzicht in de bereidheid tot vaccinatie tegen COVID-19 bij mensen met een migratieachtergrond, beïnvloedende factoren en mogelijke strategieën voor communicatie en beleid. Hierbij is gebruik gemaakt van resultaten uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek en interviews met experts.