Om de betrouwbaarheid van alle gegevens te beoordelen is het van belang een interne validatie uit te voeren. De voor de surveillance verantwoordelijke persoon is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde gegevens en daardoor ook voor de uitvoering van de interne validatie.