Om de betrouwbaarheid van alle gegevens te beoordelen is het van belang een interne validatie uit te voeren. De voor de surveillance verantwoordelijke persoon is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde gegevens en daardoor ook voor de uitvoering van de interne validatie.

Gerelateerde onderwerpen


  • SNIV

    In 2009 the National Institute for Public Health and the Environment started a national sentinel surveillance network to monitor Healthcare Associated Infections (HAI) in long term care facilities (LTCFs). This surveillance network is called SNIV.