In deze verkenning heeft het RIVM onderzocht wat mogelijke ongewenste bijeffecten van zonnepanelen kunnen zijn. Er zullen steeds meer zonnepanelen bijkomen. Daarom is het belangrijk in de hele keten aandacht te hebben voor deze mogelijke effecten en hier al bij het ontwerp over na te denken.