Twijfels, onzekerheden en behoeften bij coronavaccinatie: kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Onderzoek over welke sentimenten spelen en welke overwegingen mensen hebben bij de keuze voor het ontvangen van een coronavaccinatie. Insteek hierbij is begrip te krijgen voor de vragen en twijfels die mensen hebben. Met de hiermee opgehaalde informatie ophalen kan de overheid transparant communiceren over de vaccinatiecampagne.
28 januari 2021

Verkenning factoren van invloed op deelname aan COVID-19 vaccinatie

Dit onderzoek heeft als doel aanknopingspunten te leveren voor effectieve communicatie gericht op het adequaat informeren van doelgroepen opdat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken om zich al dan niet te laten vaccineren. We doen dit door in kaart te brengen:
• wat belangrijke factoren zijn die samenhangen met de intentie tot COVID-19 vaccinatie
• welke informatie van belang is in de aanvangsfase van het vaccinatieprogramma
• wat de eigenschappen zijn van effectieve voorlichtingscampagnes rondom vaccinaties.
12 januari 2021