Het RIVM heeft van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) de opdracht gekregen om samen met stakeholders in gesprek te gaan over donorselectie op basis van het uitvragen van individueel seksueel risicogedrag. Deze bijeenkomst was op 9 dec. 2020.