Het RIVM heeft van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de opdracht gekregen om samen met stakeholders in gesprek te gaan over donorselectie op basis van het uitvragen van individueel seksueel risicogedrag. Deze bijeenkomst was op 9 dec. 2020.