In het ziekenhuisreglement dient de verzameling van gegevens voor kwaliteitsbewaking te worden vermeld. Mocht er in het ziekenhuis (nog) geen manier bestaan waarop patiënten geïnformeerd worden over het gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijke en kwaliteitsverbeterende doeleinden, dan reiken wij u onderstaand een formulering aan voor een patiënteninformatiebrochure. Deze kunt u naar eigen inzicht aanpassen aan de behoeften van uw ziekenhuis.