Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft kaders geformuleerd waarbinnen de voorlichting over de bevolkingsonderzoeken naar kanker plaatsvindt. Deze kaders geven richting aan de wijze waarop de burger op vrijwillige basis een geïnformeerde keuze kan maken rond de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn daarbij belangrijke basisprincipes. In het voorlichtingskader staan de betreffende kaders beschreven.