In 2005 startte het IPO Interprovinciaal Overleg (Interprovinciaal Overleg) met het project Gezondheid en Milieu, een project dat deel uitmaakt van het Programma IPO Strategisch Milieu Agenda (Prisma). Doel van het project is milieuproblemen en de bijbehorende gezondheidseffecten te inventariseren en te rangschikken om zo prioriteiten voor het beleid te kunnen vaststellen. Centraal staan vier veroorzakers van gezondheidsproblemen bij burgers: luchtverontreiniging, geurhinder, geluid en externe veiligheid.