Achtergronddocument bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: bodem en gezondheid.

Het model CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) berekent de risico's voor mensen die aan verontreiniging in de bodem worden blootgesteld. Met CSOIL kan ook de maximale concentratie van een verontreinigende stof in de bodem worden berekend die nog veilig is voor de mens. Deze werkinstructie is bedoeld voor GGD-medewerkers als korte handleiding hoe CSOIL te gebruiken.