Een aantoonbaar doorlopen infectie met het coronavirus leidt mogelijk tot meer vrijheden (‘coronapaspoort’). In deze memo (d.d. 12 mei 2021) staat de vraag centraal of dit ertoe kan leiden dat sommige mensen bewust een besmetting opzoeken om op die manier meer vrijheden te kunnen krijgen.  Ook wordt gekeken welke factoren zijn hierbij van invloed zijn.