Zoonosesymposium | 3 december 2019 | Preventie en beheersing van veterinaire volksgezondheidsrisico's in de vleesverwerkende industrie