Met e-health wordt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de zorg bedoeld. Voorbeelden hiervan zijn afspraken met huisartsen via videobellen en gezondheidsapps voor patiënten. Of denk aan telemonitoring waarbij mensen op afstand gezondheidswaarden, zoals hun bloedsuikerspiegel,  kunnen delen met zorgverleners.

De zorg kent grote uitdagingen zoals de vergrijzing, een sterke groei in het aantal chronisch zieke mensen en tekorten aan personeel. Digitale zorg kan zorg op een andere manier aanbieden en een bijdrage leveren aan de oplossing voor deze uitdagingen. Daarvoor is het wel nodig dat applicaties goed worden gebruikt, met aandacht voor effectiviteit, kwaliteit en toegankelijkheid. Dit vraagt om een andere manier van werken. Daarnaast moeten zorgverleners én zorggebruikers genoeg weten van en toegang hebben tot de nieuwe mogelijkheden. Het is belangrijk dat ze de meerwaarde hiervan zien en digitaal handig genoeg zijn om er gebruik van te maken.

Wat doet het RIVM?

Het RIVM, het Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL) werken samen aan de E-healthmonitor 2021-2023. Deze monitor geeft elk jaar inzicht in het gebruik van e-health en wat de ervaringen van zorggebruikers en zorgaanbieders zijn.  Zorgaanbieders, ontwikkelaars van applicaties, beleidsmakers en zorggebruikers kunnen de resultaten van de monitor gebruiken om e-health in de toekomst nog beter in te zetten.

De E-healthmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het ministerie wil weten of de zorg meer digitaal wordt en welke effecten dat heeft op patiënten en zorgverleners. Maar ook wat nodig is om digitale zorg beter, slimmer én op grotere schaal in te zetten.