Deze brochure is bedoeld voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten aan, of in de buurt van, zendinstallaties: werknemers van operators en van onderaannemers van operators, werknemers van bedrijven ingeschakeld door de eigenaar van de site, bezoekers of controleurs vergezeld van bevoegde personen. De brochure is ook bedoeld voor de werkgever van deze werknemers en zijn preventiemedewerker.