kaft brochure ARA TB transmission, coughing hygiene and rules of daily behaviour

المرض ديال السل،
الانتقال ديال العدوى والالتزام بالقواعد ديال النظافة عند الكحة

والقواعد اليومية