kaft brochure SOM TB screening for immigrants

Baaritaanka cudurka qaaxada ee laga qaado dadka soo galootiga ah.
Xog ku saabsan baaritaanka cudurka qaaxada ee laga qaado dadka soo galootiga ah