kaft brochure POO TB transmission, coughing hygiene and rules of daily behaviour

Możliwość przenoszenia gruźlicy,
higiena przy kaszlu i zasady postępowania