Title Authors Report- number
Actualisatie faalfrequenties windturbines S Versluis, CE Pompe, HJ Manuel 2021-0234
Advies aan VWS over de inhoud van een voorlichtingscampagne over huidkanker K Thoonen, A van Dijk, W Hagens 2022-0063
Advies aandachtsgebieden. Beschouwing van voorstel alternatieve benadering voor de berekening van aandachtsgebieden AMC Boxman, G Stam, PAM Uijt de Haag, AAC van Vliet 2022-0012
Aggregate exposure to isothiazolinones used as preservatives in consumer products. Is the simultaneous presence of CMI, MI and BIT in personal care products, household cleaning products, toys, paints and glues of concern? F Affourtit, J Minnema, W Brand, BGH Bokkers, SWP Wijnhoven 2022-0011
Aggregate exposure to parabens in personal care products and toys F Affourtit, J Minnema, W Brand, BGH Bokkers, SWP Wijnhoven 2022-0201
An overview of the available data on reproduction toxicity of 4-nonylphenol G Eliesen, P van Kesteren, S Schulpen 2022-0022
An overview of the available data on the reproduction toxicity of tin and inorganic tin compounds PCE van Kesteren, PM Engelfriet 2022-0200
Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2022 HJ Manuel, GJ Kamps, PH Keijzer, AG Wolting 2022-0051
Beleving van kleine luchtvaart in Nederland. Rapportage over het thema kleine luchtvaart in het Onderzoek Beleving Woonomgeving 2021 J Devilee, R van Poll, S Simon 2022-0099
Bronnen van blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden: nieuwe ontwikkelingen R Stam 2022-0109
Buyer groups. Potentiële duurzaamheidswinst door een nieuwe manier van maatschappelijk verantwoord inkopen E de Valk, A Hollander, A van Bruggen 2022-0130
Circulaire economie en consumentenproductveiligheid. Startnotitie voor visievorming bij VWS F Heens, G Eliesen 2021-0209
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2020-2021 PJM Kwakman 2021-0157
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2020 en 2021 PJM Kwakman 2021-0156
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG. Periode 2020-2021 PJM Kwakman 2021-0158
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V. Periode 2020-2021 PJM Kwakman 2021-0159
Critical emission limit values for building materials: technical background, interpretation and reconstruction. A contribution to the knowledge base for environmental standards of building material standards A Negash, A Verschoor 2022-0112
Cumulatie en vergunningverlening ZZS CWM Bodar, L de Boer, W ter Burg, N Janssen, E Smit 2022-0061
De gevaren van dumpingen en lozingen van drugsproductieafval voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen RC van Leerdam, IH van Driezum, MH Broekman 2022-0104
De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Een systematische literatuurstudie M Bosmans, E Marra, E Alblas, C Baliatsas, M de Vetten, R van Gameren, S Schulpen, Y Moleman, G Bhattathiri, J Gerbecks, L Ditchev, M Dückers 2022-0019
De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn: deel 2. Een literatuurstudie M Bosmans, de Vetten-Mc Mahon, E Alblas, A van Duinkerken, L van Leersum-Bekebrede, J Heshusius, E de Kort, I Rahmon, B Wentink, P Willems, R Stekelenburg Y Moleman, E Marra, M Dückers 2022-0124
De ontwikkeling van een GRIS: eerste bevindingen en geleerde lessen A van Bruggen, S Gunnarsdottir, E Rijksen 2021-0242
Depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022. Monstername en analyse van PAK en metalen in neergedaald stof in de IJmondregio MG Mennen, JE Elberse, EM van Putten, ME Boshuis-Hilverdink, NJ Masselink, MSA von den Benken, PHJ Keizers 2022-0125
Desinfectiemethoden in de zorg. Ontwikkelingen sinds de coronapandemie (maart 2020) EHW Huiberts, JM Wezenbeek 2022-0160
Do-It-Yourself Products Fact Sheet. Default parameters for estimating consumer exposure – Updated version 2022 A Cieszynsky, C Jung, T Schendel, W ter Burg 2022-0208
Effect van risicoreducerende maatregelen op het plaatsgebonden risico van LPG-tankstations M van der Linden, G stam 2021-0184
Effects of long-term exposure to ultrafine particles from aviation around Schiphol Airport NAH Janssen, J Hoekstra, D Houthuijs, J Jacob, sA Nicolaie, M Strak 2022-0068
Ernstige hinder en slaapverstoring in Nederland – Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2020. Hinder in tijden van corona R van Poll, S Simon 2021-0236
Evaluatie van ringonderzoek waakvlam-instituten in 2021 PP Bosch, PJM Kwakman 2021-0244
Footprint luchtvaart Schiphol op luchtkwaliteit 2022 S Visser, T Hofman 2022-0186
Gammastraling- en neutronendosistempometingen bij de terreingrens van COVRA-VOG in 2021 PJM Kwakman, PP Bosch 2022-0044
Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2021 met het MONET-meetnet CP Tanzi 2022-0131
Geluidmonitor 2021. Meting en validatie van geluidproductie van rijkswegen en hoofdspoorwegen DR Bouwman, A Kok, H den Hollander 2022-0147
Gezondheid in de IJmond III: Monitoring incidentie medicijngebruik 2008-2019 D Houthuijs, W de Vries, J Hoekstra, R Hoogerbrugge 2022-0056
Gezondheidseffecten van ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol NAH Janssen, D Houthuijs, A Dusseldorp 2022-0069
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2020 PG Ruyssenaars, L van der Net, PWHG Coenen, JD Rienstra, PJ Zijlema, EJMM Arets, K Baas, R Dröge, G Geilenkirchen, M 't Hoen, E Honig, B van Huet, EP van Huis, WWR Koch, RM te Molder, JA Montfoort, T van der Zee 2022-0005
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2022 R Hoogerbrugge 2022-0059
Haalbaarheid van onderzoek naar blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden JP Zock, NAH Janssen, M Simões, DM Figueiredo, A Huss, RCH Vermeulen, C Baliatsas, M Dückers 2022-0040
Het effect van de Nederlandse zorg op het milieu. Methode voor milieuvoetafdruk en voorbeelden voor een goede zorgomgeving MA Steenmeijer, LI Pieters, N Warmenhoven, EHW Huiberts, M Stoelinga, MC Zijp, R van Zelm, SL Waaijers-van der Loop 2022-0127
Het mijden van huisartsenzorg tijdens de coronapandemie. Inzicht in verminderde huisartsenzorg tijdens de coronapandemie MS Lambooij, M Heins, L Janssen, M Meijer, S Vader, J de Jong 2021-0227
Informative Inventory Report 2022. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990–2020 D Wever, PWHG Dröge, GP Geilenkirchen, J van Huijstee, M 't Hoen, E Honig, RAB te Molde, rWLM Smeets, MC van Zanten, T van der Zee 2022-0004
Inter-laboratory comparison of particulate matter filter weighing 2022 P Bongers, P Panteliadis 2022-0117
Inventarisatie nationale CBRNe-expertise en -signalering I Vennis, R Bleijs, S Rutjes 2022-0018
Inventarisatie van benodigde maatregelen om WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit in 2030 te realiseren RJM Maas, J Hoekstra, M Huitema, W de Vries, PG Ruyssenaars 2022-0094
Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen CMD Komen, JM Wezenbeek 2022-0027
Kans op resistentie tegen desinfectiemiddelen: een update MHMM Montforts 2022-0077
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2020   2022-0034
Magneetvelden bij hoogspanningsstations en opstijgpunten G Kelfkens, M Pruppers 2022-0060
Methodology for the calculation of emissions from agriculture. Calculations for methane, ammonia, nitrous oxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, fine particles and carbon dioxide emissions using the National Emission Model for Agriculture (NEMA) TC van der ZeeA,  Bannink, C van Bruggen, CM Groenestein, JFM Huijsman, LA Lagerwerf, HH Luesink, GL Velthof 2022-0002
Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services A Visschedijk, JAJ Meesters, MM Nijkamp, WWR Koch, BI Jansen, R Dröge 2022-0003
Methodology for the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste E Honig, JA Montfoort, R Dröge, B Guis, K Baas, B van Huet, OR van Hunnik 2022-0001
Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals. State of knowledge on microplastics in soil M Rutgers, M Faber, SL Waaijers- van der Loop, JTK Quik 2021-0224
Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2022. Uitgangssituatie voor de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering WA Marra, SB Hazelhorst, KMF Brandt, RJ Wichink Kruit, JM Schram 2022-0120
Monitoringsrapportage NSL 2022. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit PAM de Smet 2022-0142
Omgaan met voorschriften en manier van werken. Onderzoek Verleden Chroom-6 NS, WP 8 R van Poll, T Timmermans, G van der Laan, K Witters, F Fernhout, JH Kwantes, S Schulpe,nJ van Engelen 2022-0025
Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW). Hinder en slaapverstoring, de 2021-cijfers R van Poll, S Simon 2022-0083
Onderzoek naar chroom-6 bij NS/NedTrain in de periode 1970 t/m 2020. Manier van werken, omgang met voorschriften, blootstelling en gezondheidsrisico’s. Samenvatting van de deelonderzoeken RP Bogers, MAM Beerlage 2022-0152
Overview of national occupational exposure limits for substances without a European occupational exposure limit W Tijssen-Caan, M Visser 2022-0123
PFAS in Nederlands drinkwater vergeleken met de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn en relatie met gezondheidskundige grenswaarde van EFSA NGFM van der Aa, J Hartmann, CE Smit 2022-0149
Plan van aanpak Onderzoeksprogramma Klimaatverandering en gezondheidseffecten J van der Ree, C Betgen, C Boomsma, A van Dijk, L Hal, lD Houweling, J Limaheluw, K Rijs 2022-0030
Radioactieve rest- en afvalstromen in Nederland. Een inventarisatie M van der Schaaf, PDBM Bekhuis, LHA Boudewijns 2022-0073
Radioactivity measurement in ‘negative ion’ consumer products PN Brandhoff 2022-0052
Rapportage 2021 Nationale Adviesgroep Cabinelucht H Hendriks 2021-0243
Recycling of materials. Needs and considerations in the assessment of safety and sustainability JPA Lijzen, PAM Hogervorst, R de Jonge, PDBM Bekhuis, LM de Boer, E Dekker, E Folkertsma, MA van Kuppevelt 2022-0029
Risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 bij locaties van Nederlandse Spoorwegen/NedTrain W ter Burg, NGM Palmen, L Geraets, PMJ Bos, VPL van de Weijger 2022-0115
Risicobepaling van een kortdurende beroepsmatige blootstelling aan asbest R Beetstra, C Bekker, JAB Kettelarij, VPL van de Weijgert 2020-0035
Risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater. Doorvertaling van de gezondheidskundige grenswaarde van EFSA naar concentraties in water CE Smit, EMJ Verbruggen 2022-0074
Risicoschatting TGG voor de omgeving van de zeedijk Perkpolder (Zeeland). Evaluatie 2021 E Brand, A Negash, T Schouten, P Römkens, P van Breemen 2022-0079
Ruimtelijke MKBA Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Waar is toepassing van drukdrainage maatschappelijk gezien rendabel? MJ Paulin, KR Koopman, RR Melman, S Kok, B de Knegt, ME Lof, T de Nijs 2022-0090
Schadelijke stoffen bij branden met zonnepanelen NW van Veen, MG Mennen, PMJ Bos, TWJA Engering, A Gerssen, JJP Lasaroms 2022-0103
Stralingsniveaumetingen aan de terreingrens van de EPZ kerncentrale Borssele in 2021 CP Tanzi 2022-0132
Stroomuitval bij risicovolle bedrijven: oorzaken, gevolgen en de invloed van de energietransitie R Hansler, P Keijzer, N Smets 2022-0013
The Dutch decision tree for the evaluation of the leaching of plant protection products. Revised 2022 version A Tiktak, F van den Berg, A Poot 2022-0048
The impact of Dutch healthcare on the environment. Environmental footprint method, and examples for a health-promoting healthcare environment MA Steenmeijer, LI Pieters, N Warmenhoven, EHW Huiberts, M Stoelinga, MC Zijp, R van Zelm, SL Waaijers-van der Loop 2022-0159
Toetsing van het Nitraatuitspoelingsmodel Zuid-Limburg. Vergelijking van modeluitkomsten met meetresultaten B Fraters, E Kusters, JWAM Crijns, GH Ros 2021-0202
User needs for satellite data regarding emissions W Hendricx, H Volten 2022-0088
Vergelijkbaar en verschillend. Een verkennend onderzoek gericht op de oorzaken van arbeidsongevallen en consumentenongevallen E van Moll, N Melssen, J van Kampen 2021-0240
Verkenning en advies verkeersintensiteiten voor geluidmonitoring RVA van Loon, R Helder, J Skornsek, JA de Kraker, MG Mennen 2021-0144
Verkenning van opties voor gezondheidsonderzoek rond windturbines JP Zock, M Reedijk, E van Kempen, J Devilee 2022-0041
Wat weten we over microplastics in het milieu? Kennisagenda Microplastics in het milieu JTK Quik, M Faber, J Ridder, SL Waaijers-van der Loop 2022-0188
Zicht op de zeedijk. Belevingsonderzoek Zeedijk in Perkpolder M Zonneveld, L Claassen, J Elberse 2022-0037