Report- number Title Authors
2022-0092 Advies algemene ontheffing verrijking van levensmiddelen met zink J Verkaik-Kloosterman
2021-0233 Air Fresheners Fact Sheet. Default parameters for estimating consumer exposure – Version 2021 JAJ Meesters, JD te Biesebeek, W ter Burg
2021-0196 Arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers. Opzet voor een pilot S Pees, E Bosma, S van Oostrom, K Proper
2022-0137 Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker DJ de Leede, R van Velzen
2022-0036 Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen E Buitenhuis, R van Velzen
2022-0167 Capaciteitsmodel meldkamer ambulancezorg 2022 GJ Komme, RAJ Rodenburg, TA Hulshof, A de Bekker, SM Mohnen
2021-0182 Capaciteitsmodel voor de meldkamer. Ambulancezorg. Een eerste verkenning A de Bekker, AJ Rodenburg, GJ Kommer, S Mohnen
2022-0043 Chroom-6 en medische implantaten VC de Leeuw, SP den Braver-Sewradj, RE Geertsma, J Ezendam, NRM Beijer
2022-0020 Consumptie van producten verontreinigd met PFAS uit de Westerschelde A Zwartsen, PE Boon
2022-0053 De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de corona-pandemie. Schattingen voor 2020 en 2021 GA de Wit, M Oosterhoff, LHJA Kouwenberg, AH Rotteveel, ED van Vliet, K Janssen, M Stoelinga, K Vissche, rA van Giessen
2022-0195 DNA-technologie voor de Nederlandse bevolking. Een veldconsultatie voor een DNA-visie en strategisch beleidsplan van het ministerie van VWS ME Jansen, SM Onstwedder, R van der Bel, A Njio, M Weda, T Rigter, W Rodenburg
2022-0155 E-healthmonitor 2022: hulp bij digitale zorg vanuit de bibliotheek als onderdeel van het sociaal domein L Standaar, AMC Israël, AWM Suijkerbuijk, R van der Vaart, EE Alblas, MJM Wouters, JJ Aardoom, L van Deursen, A Versluis, LHD van Tuyl
2022-0154 E-healthmonitor 2022: in gesprek met zorgprofessionals en zorggebruikers over de rol van digitale middelen in het verbeteren van de zorg L van Deursen, E Alblas, JJ Aardoom, AWM Suijkerbuijk, MJM Wouters, L Standaar, LHD van Tuyl, A Versluis, R van der Vaart
2022-0153 E-healthmonitor 2022: stand van zaken digitale zorg R van der Vaart, LHD van Tuyl, A Versluis, MJM Wouters, L van Deursen, L Standaar, JJ Aardoom, EE Alblas, AWM Suijkerbuijk
2022-0205 Ervaringen en behoeften van ouderen tijdens de corona-epidemie. Verder kijken dan virusbestrijding G Engels, F Baâdoudi, L Lemmens, F van der Lucht
2022-0089 Gewasbeschermingsmiddelen met mogelijke neurodegeneratieve effecten: een analyse van werkzame stoffen op basis van de chemische structuur E de Jong, S Zhao, G Wolterink
2022-0050 Gezondheidseffecten van de 23 smaakstoffen in vloeistoffen voor e-sigaretten YCM Staal, D Zijtveld, EHW Huiberts, PMJ Bos, R Talhout
2021-0245 Het toepassen van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk. Ervaringen uit drie regio’s L Lemmens, M Beijer, A de Bekker, A de Klijne
2022-0175 Hoe speelden organisaties, netwerken en gemeenschappen in op de coronamaatregelen? Verantwoording en verdieping van een kwalitatief onderzoek in het maatschappelijk middenveld tijdens de COVID-19-pandemie (2020-2022) C Kolner, W van der Borg, K Vegt, X Mensinga
2022-0066 Jodiuminname van volwassenen in Noord Nederland in 2020-2021 en trend sinds 2006-2007 CS Dinnissen, MH de Jong, J Verkaik-Kloosterman, M Hendriksen
2022-0046 Meningococcal disease serogroup B. Updated information for the Dutch Health Council A Steens
2020-0154 Mesh implants intended to treat patients with pelvic organ prolapse. Market survey and quality of technical documentation B Roszek, AW van Drongelen, RE Geertsma, JW van Baal
2022-0161 Mesh-implantaten: een inventarisatie van langdurige gezondheidsklachten en mogelijke zorg. Liesbreukmatjes, midurethrale slings en bekkenbodemmatjes R van der Bel, L van Kerkhof, A de Bruijn, J van Baal
2022-0100 Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport I. Mentale gezondheid JM Dopmeijer, J Nuijen, MCM Busch, NI Tak, A Verweij
2022-0101 Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport II. Middelengebruik JM Dopmeijer, J Nuijen, MCM Busch, NI Tak, N van Hassel, tA Verweij
2022-0191 Monitor valpreventie – advies voor een plan van aanpak F Baâdoudi, J van der Heide, J Asmoredjo, P Reckman, L Lemmens
2021-0180 Monitoring Patiëntoverleg voor contact tussen huisartsen en bedrijfsartsen S Pees, E Bosma, S van Oostrom, K Proper
2021-0203 Nieuwe criteria voor productverbetering. Zout-, verzadigd vet- en suikergehalten voor voedingsmiddelengroepen S ter Borg, E Steenbergen, HAM Brants, A Lindeboom, MH Beukers, EAP Martens, IEJ Milder, EHM Temme
2021-0090 Ondersteuning bij thuisisolatie en quarantaine: onderzoek tijdens de pilot Grootschalig testen in de gemeenten Bunschoten en Dronten begin 2021 J Sanders, C Zomer, R Hoekstra, J de Ron, T Blanke, nL Hart, O Visser, D Borsboom, M de Bruin
2021-0237 Ontwikkelingen rondom e-health tijdens de COVID-19-pandemie. Bevindingen vanuit de literatuur en empirisch onderzoek R van der Vaart, LHJA Kouwenberg, M Oosterhoff, AH Rotteveel, L van Tuyl, ED van Vliet
2022-0049 Op weg naar de VTV-2024. Definitierapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024 LE den Broeder, CC Heugens, C Couwenbergh, M van Bakel, J Camp, sL Dekker, H Hilderink, F van der Lucht, E Uiter, sA Spijkerman, B Staatsen, K van Zoonen
2022-0111 Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2022 GJ Kommer, TA Hulshof, SM Mohnen
2022-0010 Risicobeoordeling van PFAS in moestuingewassen uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden P Boon, JD te Biesebeek
2022-0009 Risicobeoordeling van PFAS in moestuingewassen uit volkstuinencomplex Volkstuin Delta in Helmond PE Boon, JD te Biesebeek
2021-0222 Risk assessment of (herbal preparations containing) Salvia divinorum A Zwartsen
2022-0187 Rolverdeling, verbinding en clientvertegenwoordiging binnen Netwerken. Integrale Ouderenzorg Verdiepende casestudie in de regio’s Drenthe, Zoetermeer en de Mijnstreek J Asmoredjo, L Lemmens, F Baâdoudi
2022-0054 Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Jaarrapportage 2021 L Razenberg, R de Jonge, A van de Giessen, R van Gorcom
2022-0033 Systematische studie naar de verschillende opvattingen rondom bekostigingshervorming in de geboortezorg E de Vries, Z Scheefhals, J van Exel, J Struijs
2021-0091 Tabaksaccessoires. Producten die tabak aantrekkelijk maken CGGM Pauwels, A Havermans, WNM Klerx, L van Nierop, I Hegger, R Talhout
2021-0149 Transfer models for dioxins and dioxin-like PCBs in wild cattle (case study: Dutch floodplains) – model documentation J Minnema, M Zeilmaker, R Hoogenboom, S Notenboom
2021-0229 Verkenning van de productveiligheid van geneesmiddelen in de praktijk I Hegger, T Leonardo Alve, sA de Bruijn, J Hoebert, E van Vliet
2022-0039 Verkoop Schijf van Vijf-producten in supermarkten en de out-of-home sector in beeld. Advies over het opzetten van een monitor EAP Martens, VLC Klostermann, A Stafleu, A Blokstra, IEJ Milder
2022-0072 Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2021 J Boer, T Kuijpers, J Edens, M Eykelenboom, E Nawijn, N Koopman, E du Pon, S Pees, M Hendriksen, A van Giessen
2022-0179 Zitgedrag. Van vragenlijst tot cijfer M Duijvestijn, S den Hartog, S van Deemter, W Wendel-Vos
2021-0246 Zout- en kaliuminname 2020/2021 en trend in inname voor volwassenen in Noord- Nederland. Monitoren van de voedingsstatus in het Lifelines cohort CS Dinnissen, M Hendriksen