Goedleven

Goedleven richt zich op alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen (n = 106.000). Goedleven is een netwerkorganisatie waarbij het bestuur van de Stichting Goedleven de verbindende rol heeft. De interventies bij Goedleven worden uitgevoerd door projectgroepen. Binnen Goedleven wordt samen gewerkt met vertegenwoordigers van zorggroepen, ziekenhuis, medisch specialisten, thuiszorg, gemeenten, zorgverzekeraar, patiëntenvertegenwoordiging, programmaondersteuning, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg), gehandicaptenzorg en apothekers.

De doelstelling van Goedleven aan het begin van de proeftuin periode was het realiseren van betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor de regio Zeeuws-Vlaanderen, door middel van een integrale populatie gebonden aanpak. De visie van de samenwerkende partijen is vastgelegd in 11 ijkpunten, die een beweging uitdrukken: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag binnen de menselijke en maatschappelijke mogelijkheden.

Interventies

Een uitgeschreven versie van deze tabel is beschikbaar in het LMP-rapport op pagina  109 .

Uitgelicht: Farmacie - Bloeddruk- en cholesterol verlagers

Doel: Op korte termijn besparingen genereren door generieke en therapeutische substitutie van geneesmiddelen. Hierdoor worden zowel concrete resultaten gerealiseerd, alsook investeringsruimte gecreëerd voor de andere onderdelen van Goedleven. In oktober 2014 is gestart met de substitutie van bloeddruk- en cholesthorolverlagers. Dit project is in 2017 afgerond waarbij 90% van de praktijken heeft deelgenomen.

Bekostiging: Er is geen parte bekostiging en contract gemaakt voor het omzetten van de patiënten. Shared savings kunnen worden gebruikt om de evenuteel gemaakte kosten te financieren. Het overige deel van de savings zal op een nog nader af te spreken wijze worden verdeeld. Momenteel zijn de shared savings behaald, maar nog niet uitbetaald.

Resultaten: Over een periode van twee jaar is een besparing van meer dan 200.000 euro gerealiseerd.

Toekomstbeeld: Momenteel wordt nog nagedacht over een vervolg.

Meer informatie

U kunt meer lezen over deze interventies in het rapport (PDF).

Meer informatie over de proeftuin kunt u vinden op de website van de proeftuin (www.goedleven.nl).