Het RIVM verricht metingen in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Water. De basis van deze metingen is Europese wetgeving. Hierin worden allerlei eisen gesteld aan het aantal metingen, aan de kwaliteit en de plaats waar een meting kan worden uitgevoerd. De metingen zijn niet goedkoop en daarom wordt er voor gekozen om de metingen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot de huidige verdeling van ongeveer 50 stations over Nederland.