Het symposium Samen Meten - sensordata voor de leefomgeving vond plaats op 6 december 2017 op het RIVM.

 

Verslag symposium Samen Meten 2017

Op 6 december 2017 organiseerde het RIVM voor de tweede keer het symposium Samen Meten - sensordata voor de leefomgeving. Overheden en burgers deelden hun ervaringen met het (zelf) meten van het milieu. De centrale vraag van het symposium was: hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de gegevens en helpt centraal ontsluiten van data daarbij? Het RIVM presenteerde een rijks-dataportaal waar overheden, burgers en andere partijen meetgegevens over de leefomgeving kunnen uitwisselen. 

Het symposium is bijzonder goed bezocht. Het onderwerp leeft sterk. In verschillende sessies deelden overheden, burgers, kennisinstellingen en bedrijven ervaringen. Deelnemers vonden inspiratie en deden nieuwe contacten op. Het verslag van het symposium vindt u hier. Ook de presentaties zijn daar beschikbaar.

Video verslag symposium Samen Meten 2017

Het videoverslag van het symposium vindt u hier