Deze brochure is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die op lokaal niveau aan de slag wil met gezonde mobiliteit. Gezonde mobiliteit is het gebruik maken van transportmiddelen (zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer) die een positief effect hebben op de gezondheid of de milieukwaliteit bevorderen. Deze brochure bevat ter inspiratie onder meer tips uit de praktijk – inclusief enkele succesvoorbeelden– en links naar handige websites. Het onderdeel instrumenten kunt u raadplegen als u ondersteuning zoekt bij planvorming. Onder het onderdeel kennis vindt u een greep uit activiteiten en producten van diverse instanties met kennis op het gebied van verkeer, vervoer en gezondheid. Tot slot vindt u onder het onderdeel geld een aantal subsidiemogelijkheden voor financiering van activiteiten op gebied van gezonde mobiliteit.