Calicivirus

Paragraaf 2.4 is aangevuld met informatie over zwangeren: Een norovirusinfectie bij een zwangere vormt geen uitgesproken risico voor het ongeboren kind. Wel moet de aanstaande moeder haar vochtinname op peil houden en haar temperatuur in de gaten houden. Hoge koorts kan weeën opwekken en is slecht voor het ongeboren kind. Bij koorts hoger dan 38,5°C dient de aanstaande moeder contact op te nemen met de verloskundige, gynaecoloog of huisarts.

Groep A-streptokokkeninfecties

De belangrijkste wijziging is dat de meldcriteria zijn aangepast. Voortaan zijn alleen STSS streptokokken toxisch shocksyndroom (streptokokken toxisch shocksyndroom) (Streptococcal Toxic Shock Syndrome), fasciitis necroticans en sepsis puerperalis veroorzaakt door groep A-streptokokken meldingsplichtig. STSS en fascitis necroticans zijn meldingsplichtig vanwege de mogelijke indicatie voor chemoprofylaxe voor gezinscontacten (in tegenstelling tot eerdere informatie blijkt er geen bewijs te zijn voor een genetisch bepaalde hogere gevoeligheid voor GAS-infecties).

Sepsis puerperalis is meldingsplichtig om eventuele clusters veroorzaakt door gezondheidszorgmedewerkers tijdig op het spoor te komen.

Pediculus humanus capitis (hoofdluis)

In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Daarnaast zijn er sinds enige tijd in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon heeft een fysische werking: bij een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen bewezen. Deze behandeling leidt niet tot resistentieontwikkeling.

Pneumokokkose

In paragraaf 1 (Algemeen) en paragraaf 8.1 (Actieve immunisatie) is een zin opgenomen over de invoering van een nieuw pneumokokkenvaccin in het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) per 1 maart 2011. Het vaccin Prevenar (7-valent) wordt vervangen door Synflorix (10-valent). Met dit nieuwe vaccin wordt gestart bij kinderen die op of na 1 maart 2011 zijn geboren.

Q-koorts

Paragraaf 6.3 Voorkomen in Nederland is aangepast.

Variola

Aan de richtlijn is informatie over apenpokken en monkeypox toegevoegd. Monkeypox is een zoönose die veroorzaakt wordt door een verwant orthopoxvirus dat met variola vergelijkbare laesies kan geven. Apenpokken daarentegen, is een op de Nederlandse Antillen en in Suriname gehanteerd synoniem voor impetigo of krentenbaard en heeft dus niets met variola te maken.

Zesde ziekte

De zesde ziekte, veroorzaakt door het humane herpes virus (HHV) 6 en 7, is een over het algemeen mild verlopende kinderziekte, die gepaard gaat met koorts en exantheem. HHV-6 blijft na infectie latent in het lichaam aanwezig en reactivatie kan bij immuungecompromitteerden ook ernstigere klachten geven.

Diagnostiek

In de volgende richtlijnen is paragraaf 3 Diagnostiek aangepast in samenwerking met de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie):

  • Cryptosporidiose
  • Dengue
  • Gonorroe
  • Groep A-streptokokkeninfectie
  • Meningokokkose
  • Pertussis

Naar  alle LCI-richtlijnen: