Vegetatie: Pijpestrootje (Molinia), heide (Calluna, Erica), veenmos (Sphagnum).

Bodem: Veengrond