Deze factsheet beschrijft hoe bij de aanleg van stedelijke waterconcepten (in het kader van
klimaatadaptatie) het opkomen van meer infectieziekten zoveel mogelijk voorkomen kan
worden: wat weten we daarover vanuit recente literatuur? De factsheet is opgesteld voor
medewerkers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en om hen te ondersteunen bij opstellen van intern beleid en advisering
aan bijvoorbeeld gemeenten en burgers. De factsheet is met name gericht op de bebouwde
omgeving.