Totaal

week

29-32

Totaal

week

33-36

Totaal

week

37-40

Totaal

t/m week

40 (2012)

Totaal

t/m week

40 (2011)

Enterovirus


173
152
113
922
801

Adenovirus


57
86
80
801
882

Parechovirus


55
33
25
315
229

Rotavirus


21
15
13
1139
1407

Norovirus


83
111
137
1878

1973

Influenza A-virus


2
3
0
772
857

Nieuwe influenza A-virus


0
0
0
0
483

Influenza B-virus


0
1
2
51
454

Influenza C-virus


0
0
0
0
0

Para-influenza


23
13
12
339
472

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus


6
6
11
1304
1883

Rhinovirus


73
88
152
1251
1472

Mycoplasma pneumoniae


33
54
42
637
555

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)


3
1
1
284
293

Coronavirus


4
3
5
205
250

Chlamydophila psittaci


3
1
2
18
35

Chlamydophila pneumoniae


1
3
1
43
31

Chlamydia trachomatis


1616
1872
1696
16359
14506

Chlamydia


0

0

1

4

3

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1


68
71
66
695
895

HIV 2


0
0
0
0
4

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)


1
0
1
4
2

Hepatitis A-virus


8
7
3
27
44

Hepatitis B-virus


52
67
54
844
1069

Hepatitis C-virus


42
45
19
424
553

Hepatitis D-virus


0
3
1
7
11

Hepatitis E-virus


7
3
4
40
35

Bofvirus


10
7
0
87
164

Mazelenvirus


1
1
0
9
8

Rubellavirus


1
0
0
11
13

Parvovirus


19
16
9
184
191

Coxiella burnetii


9
5
2
71
109

Rickettsiae


0
1
2
11
12

Denguevirus


13
30
15
174
110

Hantavirus


1
1
0
10
3

West-nijlvirus


0
0
0
0
0

Astrovirus


0
4
1
46
9

Sapovirus


0
0
1
19
2

Bocavirus


1
1
8
113
78

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.