Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

week 41-44

Totaal

t/m week
44; 2014

Totaal

t/m week
44; 2013

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

2

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

1

1

0

2

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

1
0
0
1
1
  63 65 48 741 774

Groep B2   

Buiktyfus

3

0
0
18

24

Cholera

0
0
0
1
0

Hepatitis A

15

20

8

64

97

Hepatitis B acuut

9
10
3
93
125

Hepatitis B chronisch

59
66
33
778
1007

Hepatitis C acuut

2
2
0
38
52

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

4
6
2
115
189

Kinkhoest

797
621
237
6466
2923

Mazelen

2
2
0

134

2442

Paratyfus A

3

0
0
7
12

Paratyfus B

3
1

0

7

14

Paratyfus C

0

0
0
0
2

Rubella

0
0
0
2
57

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

73
75

61

606

758

Shigellose

40
34
22
292
410

Voedselinfectie

3
0
0 16
30
   

   

Groep C

 Antrax

0

0

0

0
0

Bof

2

0

0

36

187

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

0
0

0

6

Cikungunya^

0

0

0

0

0

Dengue^

0

0

0

0

0

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

3

5

0

28
4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2
2
17

16

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

1
3
2
27
24

Legionellose

62
34
12

302

280

Leptospirose

20
12
3
68
25

Listeriose

13

9

2

76

68

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0
0
11

Malaria

28
16
9
235
131

Meningokokkenziekte

6
6
2
 62
96

Psittacose

4
3
1

33

47

Q-koorts

1

0

0
17
17

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1
0

1

8

23

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infect10ieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waari0n een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. Bron: Osiris-AIZ.
^Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St Eustatius en Saba)

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.