Op 9 maart 2015 vond een zogenoemd `Diner Pensant` plaats. Het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) nodigde voor deze bijeenkomst de volgende stakeholders uit: Screeningsorganisaties, pati├źntenorganisatie, NVMDL Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen), NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen), NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra), VenVN mdl, NIV Nederlandse Internisten Vereniging (Nederlandse Internisten Vereniging), NVVH, NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)/LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging), coloscopiecentra, ZN, VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Capaciteitsorgaan. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het capaciteitsvraagstuk voor coloscopie├źn

Het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) heeft alle oplossingsrichtingen in een overzicht geplaatst. De oplossingsrichtingen en de score zijn rechtstreeks overgenomen uit de uitkomsten van de ronde tafel. Vervolgens heeft het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) de oplossingsrichtingen gerubriceerd en per oplossingsrichting een voorzet gedaan voor mogelijke uitwerking, effecten, termijn en betrokken partijen. De top 3 en andere oplossingsrichtingen en het vervolgtraject zijn op 26 maart 2015 besproken in de programmacommissie van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Bekijk het vraagstuk via de link in de kolom 'Download'.