Iedereen heeft wel een aantal oudere mensen in de directe omgeving die fragiel of kwetsbaar zijn. Het huidige ouderenbeleid streeft naar het bevorderen van de redzaamheid en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen. Hierbij is de preventie van kwetsbaarheid van belang. Deze factsheet is een vervolg op een eerder uitgebrachte RIVM factsheet getiteld ‘Ouderen van nu en straks: zijn er verschillen in kwetsbaarheid’. Daarin hebben we beschreven dat ouderen kwetsbaar kunnen zijn door problemen in het lichamelijk functioneren, maar ook in het psychisch, cognitief of sociaal functioneren. De huidige factsheet is gebaseerd op resultaten van onderzoek onder zelfstandig wonende volwassenen en ouderen van 40 tot 81 jaar. De opzet van het onderzoek maakt een terugblik mogelijk voor kwetsbare mensen: waren zij vijf jaar eerder of tien jaar eerder ook al kwetsbaar? Het gelijktijdig voorkomen van kwetsbaarheid (fysiek, psychisch, cognitief, sociaal) met twee of meer chronische ziekten (multimorbiditeit) is de andere vraag die centraal staat in deze factsheet. Sommige oudere mensen met twee of meer chronische ziekten zijn kwetsbaar, anderen niet. Daarnaast is er een groep kwetsbare ouderen zonder chronische ziekten. Inzicht in de samenhang tussen de aanwezigheid van kwetsbaarheid en meerdere chronische ziekten kan bijdragen aan persoonsgerichte preventie van kwetsbaarheid.

&nbsp