Dat niet elke RIVM-er hetzelfde is en er veel verschillend werk te doen is bij onze organisatie ontdek je in onderstaande interviews.

Jurriaan Cohrs, contractmanager Informatievoorziening
Ik kan er echt van genieten dat ik onderdeel mag zijn van dit veranderproces en dat ik mag helpen het inkoop- en contractmanagement opnieuw in te richten

Jurriaan (1988) werkt vanaf februari 2022 als contractmanager bij de afdeling Informatievoorziening. Hij houdt zich vooral bezig met de contracten van alle ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-zaken die het RIVM nodig heeft. Terwijl Jurriaan wandelt in het Bilthovense bos, dat naast het RIVM ligt, houden we onderstaand interview. 

Wat is je achtergrond?
“Ik ben jurist, werkte in het bedrijfsleven en ik vroeg me af: waar sta ik achter, waar wil ik me echt voor inzetten? Ik wil waardevolle dingen doen, mezelf ontplooien en gewaardeerd worden. Tijdens mijn sollicitatiegesprekken bij het RIVM merkte ik al snel dat hier mensen werken met hart voor de zaak. Of dat nu is voor de gezondheid, de leefomgeving of onze veiligheid: het zijn allemaal mensen die persoonlijk betrokken zijn.” 

Wat doe je nu precies?
“Ik adviseer RIVM-collega’s die een contract willen afsluiten op ICT-gebied, zoals bijvoorbeeld het inhuren van ICT-expertise en de aanschaf van ICT-programma Microsoft Teams. Ik ken de marktpartijen en weet wat er juridisch mogelijk is op het gebied van aanbesteden. Bijvoorbeeld of we een Europese procedure moeten volgen. Ik houd regie op het hele inkoopproces en ik zorg ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment aansluiten. Zo zorgen we ervoor dat we recht en doelmatig inkopen.”

Wat vind je zo leuk aan jouw werk?
“Het RIVM is in transitie. De verschillende afdelingen moeten meer centraal gaan samenwerken. Ik kan er echt van genieten dat ik onderdeel mag zijn van dit veranderproces en dat ik mag helpen het inkoop- en contractmanagement opnieuw in te richten. Daar hoort ook het werven en selecteren van nieuwe collega’s bij.”  

Wat vind je van het RIVM als organisatie?
“Binnen het RIVM hebben we allemaal dezelfde belangen. Natuurlijk is er een politiek klimaat, maar iedereen werkt aan hetzelfde doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Er wordt hard en serieus gewerkt. Ik voel me bij het RIVM erkend en geborgen.

Daarbij zijn de secundaire voorwaarden echt goed. Zo volg ik allerlei leuke trainingen via het leer- en ontwikkelplein. Ik heb me net ingeschreven voor de training Spaans. Niet dat ik dat ooit in mijn werk ga gebruiken, maar gewoon, omdat ik dat leuk vind!  En ik heb me aangemeld bij de Milieu en Ongevallen Dienst (MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)). De MOD wordt soms opgeroepen bij een grote brand om bijvoorbeeld luchtmetingen te doen en dan werken we met de brandweer samen. Zo komt mijn jongensdroom om ooit bij de brandweer te gaan toch een beetje uit."

Zoals je ziet is er bij het RIVM echt veel ruimte om je te ontwikkelen: zakelijk en persoonlijk. 


De positie van het RIVM is uniek in Nederland. Daarom stond het RIVM al langer op mijn verlanglijstje

Koen (1987) werkt vanaf mei 2020 bij de afdeling Luchtkwaliteit en Geluid als modelleur stikstof & luchtkwaliteit. Tijdens de stikstof- en coronacrisis bleek hoe belangrijk de modellen en data van het RIVM zijn. Hierop wordt immers het beleid gebaseerd. Koen volgde de actualiteit aandachtig en dacht bij zichzelf: “Hier kan ik aan bijdragen!” 


Wat doe je precies?
“Ik vergelijk model en meting om in te schatten hoe goed onze rekenmodellen de stikstofdepositie en luchtkwaliteit in kaart brengen. Daarnaast werk ik aan het verbeteren van de modellering van de luchtkwaliteit in de stad, zodat we beter weten waaraan mensen worden blootgesteld, en we een betere inschatting kunnen maken welke sectoren bijdragen aan de luchtverontreiniging in de stad. 
Er is veel inhoudelijk overleg met directe collega’s en collega’s van andere afdelingen. We bespreken knelpunten en kijken waar we de ander verder kunnen helpen. Naast inhoudelijke overleggen zijn er ook andersoortige overleggen. Zo zijn er afdelingsoverleggen, waarin we bredere thema’s bespreken zoals werkgeluk, de visie van ons centrum en ‘hybride werken’. Ook komen de modelleurs wekelijks bijeen om de voortgang van de verschillende projecten te bespreken.” 

Wat vind je zo leuk aan jouw werk?
“Mijn werk is uitdagend, omdat statistiek, wiskunde, natuurkunde en scheikunde allemaal bij elkaar komen. We werken intensief samen. Mijn onderzoeksresultaten zijn vaak weer input voor iemand anders zijn onderzoek. Er is geen eilandjescultuur, de verbinding en afstemming is hier juist erg belangrijk. We werken wel onder enige tijdsdruk, maar iedereen wil binnen die kaders een zo hoog mogelijke kwaliteit afleveren. Heel Nederland kijkt op dit moment natuurlijk kritisch mee naar de uitkomst van onze berekeningen, vooral rondom stikstof.”

Wat vind je van het RIVM als organisatie?
“De positie van het RIVM is uniek in Nederland. De uitkomst van ons onderzoek en onze berekeningen geeft richting aan beleid, waarmee de gezondheid van de Nederlanders en onze natuur kan worden verbeterd. Daarom stond het RIVM al langer als werkgever op mijn verlanglijstje. Bij het RIVM komen allerlei mensen en achtergronden samen. Dat maakt de samenwerking met collega’s leuk, uitdagend, maar vooral heel leerzaam.”


Koen Siteur, modelleur stikstof & luchtkwaliteit Antonella Klinkhamer, adviseur team Leren en Ontwikkelen (P&O)
Foto Antonella Klinkhamer
 Het RIVM heeft heel deskundige medewerkers die ontzettend veel waarde hechten aan wat ze doen. Ze hebben echt hart voor de zaak.

Antonella (1989) werkt vanaf september vorig jaar als adviseur bij het team Leren en Ontwikkelen van de afdeling Personeel & Organisatie (P&O).

Het team Leren en Ontwikkelen zorgt ervoor dat RIVM’ers bekwaam, wendbaar en duurzaam kunnen werken. We organiseren cursussen en trainingen waarbij onze collega’s hun kennis vergroten en de benodigde competenties en vaardigheden aanleren. Er zijn ook trainingen die helpen met veranderingen om te gaan of het werkplezier te behouden. Onze opleidingen helpen de collega’s bij hun professionele ontwikkeling en sluiten aan bij de strategie en doelen van het RIVM. 

“Ik ben bij het RIVM gaan werken, omdat ik het maatschappelijke doel van het RIVM erg belangrijk vind. Mijn werk matcht met mijn normen en waarden: een nuttige bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik ben bewust overgestapt van een opleidingsinstituut naar een interne functie. Nu kan ik zien wat er na een cursus of training op de werkplek verandert.

Onze opleidingen moeten goed aansluiten bij de vraag en het niveau van de collega’s. Daarom heb ik veel persoonlijk contact met alle lagen van de organisatie. Dat maakt mijn werk zo leuk! Daarnaast is het werk heel afwisselend: van het ontwikkelen van een leermanagementsysteem tot het uitdenken van e-learning modules of brainstormen over het jaardoel. Wat houdt het jaardoel precies in, wat betekent dit voor de RIVM’ers en hoe kunnen wij als team Leren en Ontwikkelen daar iets in betekenen?

Wij hebben ook contact met andere overheidsorganisaties en trainingsbureaus. Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het liefst volg ik zelf de opleiding die ik heb bedacht. Dan kan ik vanuit mijn persoonlijke ervaring advies geven over hoe prettig, fijn en leerzaam de opleiding is.

Het RIVM heeft heel deskundige medewerkers die ontzettend veel waarde hechten aan wat ze doen. Ze hebben echt hart voor de zaak. RIVM’ers werken hard, zijn professioneel, zijn benaderbaar en staan open voor kritiek. Het RIVM heeft een drukke tijd achter de rug en er lopen een aantal interne veranderingen (zoals bijvoorbeeld een nieuw gebouw). Toch blijft iedereen open staan voor wat deze veranderingen met zich meebrengen. Dat vind ik erg knap!


 

Roel Derksen, afdelingshoofd Ontwikkeling bij de IV-organisatie
portretfoto Roel Derksen
We zijn specialisten in software-ontwikkeling, in de breedste zin van het woord

Roel Derksen (1979) is leidinggevende van de afdeling Ontwikkeling bij de IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)-organisatie. Deze afdeling valt onder de stafeenheid Applicaties en databases. Zijn medewerkers (ontwikkelaars, informatieanalisten, architecten en scrummasters) zijn elke dag bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van software. Ze doen dat in opdracht voor verschillende centra van het RIVM. Die centra verzamelen informatie waar veel applicaties mee zijn gemoeid. Vaak is daar maatwerk voor nodig, bijvoorbeeld om modellen aan te sturen.

Een voorbeeld is de software voor het Meldpunt implantaten, waar mensen via een webapplicatie gezondheidsklachten kunnen doorgeven waarvan zij vermoeden dat ze door implantaten komen. Of software om de informatie uit de systemen van de QR-app voor corona te halen. Die software regelt de communicatie tussen de app en de database waar de vaccinaties in geregistreerd staan. En zo kan hij nog wel even doorgaan. Roel: “We zijn specialisten in software-ontwikkeling, in de breedste zin van het woord".

Sinds wanneer werk je bij het RIVM? Wat deed je hiervoor?
“Ik werk sinds 1 september 2021 bij het RIVM, in deze functie. Ik heb een technische achtergrond en heb altijd software gemaakt. Software maken is het leukste wat er is!” Eerder werkte ik in het bedrijfsleven, als leidinggevende bij verschillende bedrijven die software maken voor de gezondheidszorg en sociale woningbouw. Ook heb ik bij consultancy bedrijven gewerkt voor grote financiële instellingen.

Waarom ben je bij het RIVM gaan werken?
“Ik wilde software blijven ontwikkelen maar dan in een bedrijf dat meerwaarde heeft. Ik vind het fijn als mijn werk maatschappelijk relevant is. Werk is meer dan geld verdienen. Ook wilde ik graag een keer bij de overheid werken. Om te kijken hoe ik mijn ervaringen bij het befrijfsleven kan gebruiken. Bovendien woon ik in De Bilt, dus dat is lekker dicht bij.

Wat houdt je functie in?
“Ik denk vaak in een vroeg stadium mee met de opdrachtgever om een oplossing te vinden voor hun vraag. Dus wat er technisch voor nodig is, met welke mensen en processen we dat gaan doen, en de bijbehorende kosten. Ik benoem ook de risico’s en los eventuele knelpunten op. Daarbij kijk ik naar de lange termijn; de software of applicatie moet ook in de toekomst worden beheerd. Ik vertaal de behoefte van de klant dus naar een concrete oplossing.”

Hoe zou je de cultuur binnen het RIVM beschrijven?
Ik vind de werksfeer heel plezierig. Mensen zijn heel open en toegankelijk en niet directief, zoals ik dat bij andere organisaties was gewend. Ik word daar blij van. Wel wordt er bij het RIVM veel geadviseerd en overlegd. De slagkracht en het tempo mogen wat groter. Daar is een cultuurverandering voor nodig. Het gaat om de balans tussen nadenken en beslissingen nemen. Ik denk dat ik dat kan inbrengen; het wordt meestal wel gewaardeerd.”

Wat maakt je werk interessant, en wat is lastig?
“De nieuwe IV-organisatie, die sinds maart van dit jaar bestaat, is sterk in beweging. Ik voorzie dat er veel gaat veranderen binnen het RIVM om de informatievoorziening te verbeteren. En dat is nodig want technisch verandert er heel veel in de buitenwereld en het belang van informatie en data wordt alleen maar groter. Het tempo van die veranderingen moeten we als RIVM bij zien te houden, want het zal alleen maar sneller gaan. Dat maakt mijn werk heel interessant. De IV-organisatie valt nu direct onder de Directieraad, net als de centra van het primaire proces. Dat geeft aan dat het RIVM dit belangrijk vindt. Lastig vind ik het soms om tot besluiten en richting te komen, bij alle adviezen en meningen die worden gegeven.”

Hoe zou jij deze zin aanvullen: ‘Mijn werk voegt echt iets toe want ….. 
“Ik denk dat ik kwaliteit kan toevoegen in de keuzes die het RIVM maakt voor de toepassingen van functionaliteiten. Ik zorg ervoor dat de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Ik zie mezelf als opdrachtnemer richting de opdrachtgever; het centrum is vaak de eigenaar van de applicatie. Ik geef een advies waar een mening, een besluit in zit. Door uit te leggen hoe bepaalde oplossingen kunnen werken. Techniek is daarbij een hulpmiddel, geen doel op zich.”


 

Pepita, management ondersteuner
Pepita van der Hoogte

Het RIVM is een organisatie met een groot maatschappelijk belang. Ik vind het fijn dat ik daar als management ondersteuner mijn bijdrage aan mag leveren.

Pepita (1967) werkt sinds januari 2022 als management ondersteuner voor het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)) van het Centrum Infectieziektebestrijding.

Het RIVM is voor mij geen onbekende werkgever. Tien jaar geleden werkte ik al eens als ondersteuner voor dit instituut. Het RIVM is een organisatie met een groot maatschappelijk belang. Ik vind het fijn dat ik daar als management ondersteuner mijn bijdrage aan mag leveren. Daarnaast is het RIVM volop in beweging, je raakt nooit uitgeleerd.

Mijn werkzaamheden als management ondersteuner zijn heel divers: het ondersteunen van het centrumhoofd, het afdelingshoofd beheer en het vaccinatieteam, het organiseren van meetings, het organiseren en notuleren van vergaderingen en het ondersteunen van collega’s bij het boeken van dienstreizen, enz. En dan natuurlijk nog alle onvoorziene regeltaken die er als management ondersteuner bij horen.

Mijn collega’s zijn erg behulpzaam. Ik klop regelmatig bij collega’s aan die het RIVM al beter kennen, om zo mijn weg te vinden in de organisatiestructuren bij het RIVM. Soms weten mijn collega’s het ook niet en dan helpen we elkaar om de juiste informatie te vinden. Ik ben heel benieuwd hoe de nieuwbouw op het Utrecht Science Park eruit gaat zien en hoe het zal zijn om daar met flexplekken te werken.

Het RIVM is een organisatie, midden in de maatschappij. De afgelopen twee jaar is het RIVM volop in het nieuws geweest door COVID-19. Daarvoor was het RIVM vooral bekend om de vaccinatieprogramma’s en de bevolkingsonderzoeken die het instituut coördineert.

Ik ervaar het RIVM als een professionele organisatie waar je op een informele manier met collega’s samenwerkt. Er is veel ruimte voor persoonlijke groei: er zijn volop mogelijkheden voor het volgen van cursussen en workshops.

 

 

Irene, skilled support medewerker

 Irene Vermeulen

Het geeft mij een goed gevoel, dat ik mensen door mijn werk echt een beetje ‘digivaardiger’ maak

Irene (1990) is sinds april 2021 skilled support medewerker van de afdeling Klantcontact bij de IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)-organisatie van het RIVM. 

“Ik ondersteun gebruikers van onder meer het RIVM, KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau) met al hun ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) gerelateerde vragen. Die zijn héél uiteenlopend; de ene keer is het een autorisatieverzoek, dan is het weer een hardware of software vraag. Ik heb hier veel met wetenschappers te maken. Dus waar ik bij vorige werkgevers relatief eenvoudige vragen kreeg, merk ik dat de mensen die hier bellen vaak zelf al wat onderzoek gedaan hebben op google. Ik krijg vaker uitdagende vragen. Ook word ik niet gestuurd op snelheid, maar op kwaliteit. Liever iemand echt verder helpen, dan een korte call! Qua cultuur zit er meer rust in, dan wat ik elders gewend was: een praatje maken terwijl je op een update wacht is dus prima. Zo leer je de gebruikers ook een beetje kennen. Dat maakt het persoonlijk.”

Mijn eigen baan overbodig maken

“Mijn doel? Zoveel mogelijk m’n eigen baan overbodig maken! Natuurlijk heb je voor sommige zaken echt beheerdersrechten nodig, maar mijn filosofie is om daar waar ik kan mensen zelfredzamer te maken. Zodat ze het een volgende keer zelf kunnen oplossen. Het geeft mij een goed gevoel, dat ik mensen door mijn werk echt een beetje ‘digivaardiger’ maak. Ik heb op meerdere plekken gezeten, maar de afwisseling en uitdagingen vond ik hier het leukste. Plús de combinatie met het fijne team. Dus na een interimperiode van ruim een halfjaar, wilde ik graag bij de afdeling Klantcontact blijven. Doordat ik in een groot team werk, is er veel verschillende expertise om mij heen. Iedereen is heel behulpzaam en ook bij de leidinggevenden kan ik altijd aankloppen. Het is heel laagdrempelig.”

Tom, OpenShift Engineer

Door er met z’n allen de schouders onder te zetten, willen we het verschil maken

Het afgelopen jaar was veelbewogen voor het RIVM. De coronacrisis bracht -en brengt – ons instituut dagelijks in de media. Ook zorgde het ervoor dat verschillende technische projecten in een stroomversnelling kwamen, zoals het gebruik van containertechnologie voor onder meer Infectieradar.nl.

Nog altijd is het flink aanpakken bij de organisatie met het hoofdkantoor in Bilthoven, vertelt Tom, OpenShift Engineer bij RIVM.  Het RIVM houdt zich met veel meer bezig dan de coronacrisis. De instelling adviseert de overheid, bedrijven en burgers over volksgezondheid en zorg, en milieu en veiligheid en voert verschillende preventieprogramma’s uit. Het monitort gezondheid, ziekten en de kwaliteit van de leefomgeving en milieu. Het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises hoort eveneens bij het takenpakket, net als het doen van wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen en delen van kennis.

Tom vertelt over zijn werk in de video: Coronavirus zorgt voor technologische vernieuwing

 


 

Nick, wetenschappelijk medewerker geluid van de afdeling Luchtkwaliteit en Geluid

Ook internationaal staan we op de kaart

Nick (1987) is sinds november 2018 wetenschappelijk medewerker geluid van de afdeling Luchtkwaliteit en Geluid (LKG) van centrum Milieukwaliteit (MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit)).

Na een studie natuurkunde en jobs in de financiële sector wilde ik graag mijn vaardigheden inzetten voor een maatschappelijk doel. In mijn werk als wetenschappelijk medewerker geluid houd ik me vooral bezig met data analyses en rekenmodellen. Bovendien ben ik secretaris van het Expertisecentrum Geluid (ECG). Ik vind het heel leuk om mee te werken aan nieuwe projecten, zoals het testen van DIY (do it yourself) geluidmeters en het ontwikkelen van nieuwe rekenregels. Ook houden we met metingen in de gaten hoe de geluidproductie van voertuigen zich ontwikkelt en hoe het staat met de akoestische kwaliteit van het wegdek op rijkswegen door het hele land. Geluid komt ook steeds vaker in het nieuws, dus dat is ook spannend.

Het RIVM is een organisatie waarbinnen veel mogelijk is. Het gaat over veel verschillende onderwerpen en er werken veel verschillende mensen. We spelen belangrijke rollen in allerlei netwerken van expertise. En ook internationaal staan we op de kaart. De ene dag sta ik op kantoor met een collega naar een verouderde kaart te staren. Een paar dagen later zie ik tijdens een congres dat diezelfde collega over de hele wereld bekend is. Het unieke is vooral dat het bij het RIVM allemaal samenkomt in één organisatie.


Martijn, datasteward bij afdeling Informatie Voorziening

Ik vind de balans tussen werk en privé heel prettig

Martijn (1980) is sinds 9 maart 2020 datasteward bij de afdeling Informatie Voorziening (IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)).

De afgelopen 12 jaar was ik datamanager en onderzoeker bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam. In die hoedanigheid werkte ik al vaak samen met het RIVM. Het leek me een professionele organisatie met heel veel kennis en ervaring. Door mijn werk bij de GGD weet ik veel over infectieziekten, dat komt ook van pas in mijn rol als datasteward binnen het RIVM. Maar de onderwerpen hier zijn breder: het gaat van windmolens, naar bevolkingsonderzoeken, fijnstof of corona. Dat maakt het een hele interessante werkomgeving. Ik vind de cultuur ook heel prettig: collega’s zijn over het algemeen punctueel en houden zich graag aan hun afspraken. De afdeling waar ik werk vind ik gezellig, maar er is ook een goede balans tussen werk en privé.

Nieuwe rol

Transparantie is binnen het Rijk altijd een belangrijk onderwerp, dus ook binnen het RIVM. Dat is één van de redenen dat de functie voor datasteward ontstond. Deze rol is nieuw, daarom maak ik ook deel uit van netwerkbijeenkomsten met andere datastewards zoals van de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft of Universiteit Utrecht. In mijn werk adviseer ik onderzoekers over het FAIR (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) maken van hun onderzoeksdata. Daardoor wordt ons onderzoek reproduceerbaar, controleerbaar en herbruikbaar voor bredere doelgroepen. Samen met de IV-organisatie zijn we bezig om een data management tool te implementeren om het FAIR proces makkelijker te maken. Verandermanagement speelt hierin ook een rol: hoe zorgen we ervoor dat iedereen het nut en de noodzaak hiervan inziet en aan de slag gaat met zo’n tool? Daarvoor werk ik RIVM breed samen met andere afdelingen in het Open Science project met bureau directieraad (BDR).


Nick, wetenschappelijk medewerker op de afdeling Vernieuwing Teststrategieën

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met een medische ingreep

Nick (1989) is sinds april 2018 wetenschappelijk medewerker op de afdeling Vernieuwing Teststrategieën (VTS) van het Centrum voor Gezondheidsbescherming (GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming)).

Als biomedisch technoloog werkte ik tijdens mijn promotieonderzoek aan de ontwikkeling van biomaterialen die aan de hand van hun oppervlaktestructuur cellen en weefsel in hun directe omgeving kunnen beïnvloeden. Deze techniek kan gebruikt worden in implantaten om de werking en doelmatigheid te vergroten. Ik wilde graag onderzoeken hoe de toepassing en kwaliteit van implantaten beter kan. Bij het RIVM kon dat.

Bijdragen aan de gezondheid van jou en mij

In mijn werk komt een breed scala aan thema’s aan bod, zoals liesbreuk- en bekkenbodemmatjes, hormoon verstorende stoffen in medische hulpmiddelen, chroom in implantaten, en aanscherpen van wet- en regelgeving, maar ook bijvoorbeeld gezondheidseffecten van microplastics. Bijna altijd gebeurt dit in samenwerkingen via (inter)nationale projecten. Bijvoorbeeld met universiteiten, clinici en andere kennisinstituten. Ik werk in een team van fijne collega’s, allen op en top professionals. Samen werken we aan de ontwikkeling van teststrategieën waarmee de veiligheid van een implantaat of biomateriaal in het laboratorium beter voorspeld kan worden. Met als doel dat minder patiënten bijwerkingen ontwikkelen. Of we onderzoeken hoe we medische hulpmiddelen kunnen verduurzamen, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Ik vind deze thema’s belangrijk, want we zullen vroeg of laat allemaal zelf, of in onze directe omgeving, te maken krijgen met een medische ingreep en misschien ook het gebruik van implantaten. Het feit dat ik een klein steentje bij kan dragen aan de gezondheid van jou en mij op het moment dat het nodig is, maakt mij enorm trots!


Susana, datasteward bij afdeling Informatie Voorziening

De functie van datasteward is nieuw, en het belang is groot

Susana  (1984) is sinds januari 2021 datasteward bij de afdeling Informatie Voorziening (IV Informatievoorziening (Informatievoorziening))

De gemene deler in mijn internationale studies en banen is mijn interesse in datacollectie, data-kwaliteit en datamanagement. Het is een grote uitdaging binnen het RIVM om de rol van datasteward stevig neer te zetten. Ik heb voor het RIVM gekozen omdat het werk interessant én uitdagend is. We zitten nu in een ontwikkelfase: de functie van datasteward is nieuw, en het belang is groot. Een belangrijk ontwikkelingsgebied is de implementatie van de datamanagement plan tool (DMPonline). Ik hoop dat we de komende jaren een sterke basis kunnen neerzetten. En van daaruit kunnen groeien en bijvoorbeeld ook zelf onderzoek kunnen doen in dit nieuwe vakgebied. Bijvoorbeeld over FAIR principes of open science

Mijn RIVM collega’s ervaar ik allemaal als aardig en behulpzaam. Vanwege de pandemie werk ik vanaf dag één thuis, maar toch ervaar ik een echte ‘teamspirit’. Al tijdens mijn sollicitatiegesprekken viel me op dat er gestructureerd gewerkt wordt. Een goede planning en analytische aanpak zijn voor mij heel belangrijk om doelen te halen. We hebben immers een belangrijke maatschappelijke missie: bijdragen aan de volksgezondheid en milieu. Als ‘trusted advisor’ doen we hoogwaardig onderzoek waar de gehele Nederlandse samenleving baat bij heeft. Mijn werk draagt daar aan bij. Goed georganiseerde, gedocumenteerde, bewaarde en toegankelijke data geeft een hoge kwaliteit aan data, efficiënt onderzoek, resultaten die gebaseerd zijn op solide bewijs. Dat bespaart tijd en resources. Ik kijk er heel erg naar uit om daaraan bij te dragen de komende jaren.


Douwe, onderzoeker Straling
Ik 

kwam hier niet voor de korte termijn

Douwe (1989) is sinds oktober 2018 onderzoeker Straling bij de afdeling Model en Scenario Onderzoek van Centrum Veiligheid.

“Als onderzoeker op het gebied van straling zocht ik na mijn studie natuurkunde een baan waar ik met straling zou kunnen werken. Via Werken voor Nederland vond ik een passende vacature bij het RIVM. Ik werk bij centrum Veiligheid. Vanuit de overheid komen er verschillende vragen: Hoeveel radioactieve straling heeft een patiënt nog in zich als hij/zij ontslagen is uit het ziekenhuis? We onderzoeken wat dat betekent voor de familie. Als een patiënt is overleden, wat voor gevolgen heeft dat voor mensen die in een crematorium werken? Ook doen we onderzoek naar het radioactieve afval van een ziekenhuis. Een heel andere taak is het meten van de zonkracht in Nederland. Het RIVM heeft de enige meetpost voor UV ultraviolet (ultraviolet) ultraviolet-straling in Nederland. Die beheer ik samen met een paar collega's. We zorgen ervoor dat de data goed verwerkt wordt in modellen. Dit vertalen we naar een overzicht op de RIVM website. Daar kan iedereen elke dag zien wat de zonkracht.”

Veel variatie in onderwerpen en invalshoeken

“Wat mij opvalt dat mensen hier de drive hebben om iets moois neer te zetten in samenwerking met elkaar zonder dat grote ego’s elkaar in de weg zitten. Het werk is nooit hetzelfde. Onderzoeksvragen wisselen qua onderwerp en invalshoek. Je werkt steeds met andere collega’ s en je rol verschilt ook per project.  Maar je doet het nooit alleen: we werken in kleine groepjes waar ieder zijn verantwoordelijkheid krijgt. Heel prettig is dat we thuis kunnen werken. Bij het uitvoeren van data-analyses kun je thuis in een rustige omgeving geconcentreerd werken.”


Marita, programmamanager van het Innovatieprogramma Milieumonitoring
Vernieuwing brengen in een organisatie, dat vind ik leuk

Marita (1979) werkt sinds 4 jaar als programmamanager van het Innovatieprogramma Milieumonitoring bij Centrum Milieukwaliteit.

"Voor ik bij het RIVM kwam heb ik 10 jaar bij TNO gewerkt. Het RIVM was net begonnen met het opzetten van een innovatieafdeling. Ik wil graag bijdragen aan vernieuwing dus toen er een passende vacature kwam heb ik gesolliciteerd. Ik ben nu coördinator van het Samen Meten programma. Daar vallen verschillende projecten onder zoals 'Boeren en Buren' in Venray, waar boeren en omwonenden samen de luchtkwaliteit meten.  Aan andere onderwerpen werk ik ook: ik ben projectleider geweest van een onderzoek naar ultrafijnstof rondom Schiphol."

Citizen Science is een grote stap voorwaarts

“Na mij kwamen er meer nieuwe collega’s, jonger dan gemiddeld. Daardoor zijn er grote verschillen tussen mensen, maar dat maakt het juist zo leuk om hier te werken. Het is interessant om met burgers samen te werken: wat willen zij? Waarom doen ze bepaalde dingen? Wat verwachten ze van het RIVM? De vernieuwing is dat we nu burgers betrekken bij het meten. Dat is een grote stap voorwaarts voor het RIVM: Citizen Science. Daardoor komt er een andere dynamiek. Dat zie je ook bij de problematiek rondom stikstof. Sommige partijen trekken onze metingen en rekenmodellen in twijfel.  Dat vraagt om meer openheid van zaken. Burgers willen ook gegevens en data. Dat is de basis van ons werk. Openheid kan tot frictie leiden, maar ook tot verbetering en dialoog.”


Gökhan, adviseur procesverbetering & coördinator externe ISO audits
Gokhan Uslu

Het is fijn om te werken bij een organisatie die er toe doet

Gökhan (1974 ) is Adviseur procesverbetering & coördinator externe ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization) audits  bij Stafeenheid Finance, Compliance en Control en werkt sinds 1 januari 1999 bij het RIVM.

Een jaar ervoor liep hij al stage als analist voor polio-onderzoek bij IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance), dat is het centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance van het RIVM.
“Al tijdens mijn stage vroeg de Wereldgezondheidsorganisatie WHO World Health Organization (World Health Organization) me om mee te werken aan het project ‘Polio de wereld uit’. Twee laboratoria in Turkije stonden het slagen van dit project binnen Europa in de weg. Mijn Turkse achtergrond konden ze hierbij goed gebruiken. Ik heb testen ontwikkeld, diagnostiek gedaan, protocollen vertaald, workshops gegeven in het buitenland en ben drie keer naar Afrika geweest. Maar na 15 jaar werken op het lab trok het adviseren, wat ik al gedeeltelijk deed voor de WHO, me meer dan het lab.”

Aan de slag als adviseur

“Na een loopbaantraject kwam ik bij KAM, de afdeling kwaliteitsadvies die in die periode werd gereorganiseerd. In 2014 werd ik daar aangenomen als kwaliteitsadviseur. De laatste 2 jaar ben ik adviseur procesverbetering bij het Centrum Infectieziekentenbestrijding (Cib Centrum Infectieziektebestrijding (Centrum Infectieziektebestrijding)) en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)). Ook help ik mee aan het programma resultaatgericht werken in onze organisatie. Als adviseur wil ik waarde creëren. Wat wij hier doen heeft direct effect op de maatschappelijke gezondheid. Het is interessant om bij de kern daarvan betrokken te zijn. De verscheidenheid aan afdelingen maakt mijn werk uitdagend. En omdat er bij het RIVM een mensencultuur heerst, kunnen de wetenschappers hun bevlogenheid uiten. Dat is heel inspirerend.”