Dat niet elke RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-er hetzelfde is en er veel verschillend werk te doen is bij onze organisatie ontdek je in onderstaande interviews.

Douwe, onderzoeker Straling
Ik

kwam hier niet voor de korte termijn

Douwe (1989) is sinds oktober 2018 onderzoeker Straling bij de afdeling Model en Scenario Onderzoek van Centrum Veiligheid.

“Als onderzoeker op het gebied van straling zocht ik na mijn studie natuurkunde een baan waar ik met straling zou kunnen werken. Via Werken voor Nederland vond ik een passende vacature bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ik werk bij centrum Veiligheid. Vanuit de overheid komen er verschillende vragen: Hoeveel radioactieve straling heeft een patiënt nog in zich als hij/zij ontslagen is uit het ziekenhuis? We onderzoeken wat dat betekent voor de familie. Als een patiënt is overleden, wat voor gevolgen heeft dat voor mensen die in een crematorium werken? Ook doen we onderzoek naar het radioactieve afval van een ziekenhuis. Een heel andere taak is het meten van de zonkracht in Nederland. Het RIVM heeft de enige meetpost voor UVultraviolet ultraviolet-straling in Nederland. Die beheer ik samen met een paar collega's. We zorgen ervoor dat de data goed verwerkt wordt in modellen. Dit vertalen we naar een overzicht op de RIVM website. Daar kan iedereen elke dag zien wat de zonkracht.”

Veel variatie in onderwerpen en invalshoeken

“Wat mij opvalt dat mensen hier de drive hebben om iets moois neer te zetten in samenwerking met elkaar zonder dat grote ego’s elkaar in de weg zitten. Het werk is nooit hetzelfde. Onderzoeksvragen wisselen qua onderwerp en invalshoek. Je werkt steeds met andere collega’ s en je rol verschilt ook per project.  Maar je doet het nooit alleen: we werken in kleine groepjes waar ieder zijn verantwoordelijkheid krijgt. Heel prettig is we thuis kunnen werken. Bij het uitvoeren van data-analyses kun je thuis in een rustige omgeving geconcentreerd werken.”


Marita, programmamanager van het Innovatieprogramma Milieumonitoring
Vernieuwing brengen in een organisatie, dat vind ik leuk

Marita (1979) werkt sinds 4 jaar als programmamanager van het Innovatieprogramma Milieumonitoring bij Centrum Milieukwaliteit.

"Voor ik bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kwam heb ik 10 jaar bij TNO gewerkt. Het RIVM was net begonnen met het opzetten van een innovatieafdeling. Ik wil graag bijdragen aan vernieuwing dus toen er een passende vacature kwam heb ik gesolliciteerd. Ik ben nu coördinator van het Samen Meten programma. Daar vallen verschillende projecten onder zoals 'Boeren en Buren' in Venray, waar boeren en omwonenden samen de luchtkwaliteit meten.  Aan andere onderwerpen werk ik ook: ik ben projectleider geweest van een onderzoek naar ultrafijnstof rondom Schiphol."

Citizen Science is een grote stap voorwaarts

“Na mij kwamen er meer nieuwe collega’s, jonger dan gemiddeld. Daardoor zijn er grote verschillen tussen mensen, maar dat maakt het juist zo leuk om hier te werken. Het is interessant om met burgers samen te werken: wat willen zij? Waarom doen ze bepaalde dingen? Wat verwachten ze van het RIVM? De vernieuwing is dat we nu burgers betrekken bij het meten. Dat is een grote stap voorwaarts voor het RIVM: Citizen Science. Daardoor komt er een andere dynamiek. Dat zie je ook bij de problematiek rondom stikstof. Sommige partijen trekken onze metingen en rekenmodellen in twijfel.  Dat vraagt om meer openheid van zaken. Burgers willen ook gegevens en data. Dat is de basis van ons werk. Openheid kan tot frictie leiden, maar ook tot verbetering en dialoog.”


Gökhan, adviseur procesverbetering & coördinator externe ISO audits
Gokhan Uslu

Het is fijn om te werken bij een organisatie die er toe doet

Gökhan (1974 ) is Adviseur procesverbetering & coördinator externe ISOInternational Organization of Standardization audits  bij Stafeenheid Finance, Compliance en Control en werkt sinds 1 januari 1999 bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Een jaar ervoor liep hij al stage als analist voor polio-onderzoek bij IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance, dat is het centrum voor Infectieziektenonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance van het RIVM.
“Al tijdens mijn stage vroeg de Wereldgezondheidsorganisatie WHO me om mee te werken aan het project ‘Polio de wereld uit’. Twee laboratoria in Turkije stonden het slagen van dit project binnen Europa in de weg. Mijn Turkse achtergrond konden ze hierbij goed gebruiken. Ik heb testen ontwikkeld, diagnostiek gedaan, protocollen vertaald, workshops gegeven in het buitenland en ben drie keer naar Afrika geweest. Maar na 15 jaar werken op het lab trok het adviseren, wat ik al gedeeltelijk deed voor de WHO, me meer dan het lab.”

Aan de slag als adviseur

“Na een loopbaantraject kwam ik bij KAM, de afdeling kwaliteitsadvies die in die periode werd gereorganiseerd. In 2014 werd ik daar aangenomen als kwaliteitsadviseur. De laatste 2 jaar ben ik adviseur procesverbetering bij het Centrum Infectieziekentenbestrijding (CibCentrum Infectieziektebestrijding) en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's). Ook help ik mee aan het programma resultaatgericht werken in onze organisatie. Als adviseur wil ik waarde creëren. Wat wij hier doen heeft direct effect op de maatschappelijke gezondheid. Het is interessant om bij de kern daarvan betrokken te zijn. De verscheidenheid aan afdelingen maakt mijn werk uitdagend. En omdat er bij het RIVM een mensencultuur heerst, kunnen de wetenschappers hun bevlogenheid uiten. Dat is heel inspirerend.”