Titel Auteurs Nummer
Sport en Bewegen 2023 T Schurink-van 't Klooster KU-2023-0002
Bereikbaarheidsanalyse SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp)’s en acute verloskunde 2023 T Hulshof, P Reckman, S Brukx, M Kooistra KU-2023-0003
Advies voor monitor Gezond Actief Leven Akkoord C van den Brink, P Kemper, L Lemmens, Y Muhren KU-2023-0004
Opzet voortgangsrapportage Preventie in het Zorgstelsel P Kemper, L Lemmens, A de Bekker, P Reckman KU-2023-0009
Ervaringen van werknemers en werkgevers met kortcyclisch werk S Vader, J Edens, S van Oostrom KU-2023-0012
Duiding daling in voldoen aan Beweegrichtlijnen tussen 2019 en 2022. Welke groepen zijn minder gaan bewegen en wat doen ze minder? SW van den Berg, TM Schurink-van 't Klooster KU-2023-0014
Bevorderende en belemmerende factoren voor deelname van kind en gezin aan aanpak Kind naar Gezonder Gewicht M Beijer, K Visscher, N van Vooren, A Spijkerman KU-2023-0019
Nitraat en nitriet in voedsel: achtergrond voor discussie over mogelijke herziening en/of uitbreiding maximumgehalten in voedsel MAA Schepens, PE Boon KU-2023-0026