Titel Auteurs Rapportnummer
Blauwalgenprotocol 2020 Schets,  F.M. ; van der Oost,  R. ; van de Waal,  D.B. ; Lammertink,  M. ; Slot,  D. ; van Druten,  G.H.Th.M.  2020-0107
COVID-19 / SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Background information for the Health Council geen auteurs 2020-0151
Cyanobacteria protocol 2020 Schets, F.M. ; van der Oost, R. ; van de Waal, D.B. 2020-0167
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2019 Lagerweij, G.R. ; Pijnacker, R. ; Friesema, I.H.M. ; Mughini Gras, L. ; Franz, E. 2020-0117
EURL-Salmonella Proficiency Test Primary Production, 2019. Detection of Salmonella in chicken faeces samples Pol-Hofstad, I.E. ; Mooijman, K.A. 2019-0137
EURL-Salmonella Proficiency Test Typing 2018 Jacobs-Reitsma, W.F. ; Verbruggen, A. ; Bouw, E. ; Mooijman, K.A. 2019-0136
Juist gebruik van antibiotica in de langdurige zorg. Tweede pilot antibiotic surveillance & stewardship van Deursen, B. ; Beishuizen, B. ; Hertogh, C. 2019-0153
NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands) 2020: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlandsin 2019 / MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands) 2020: Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2019 de Greeff, S.C. ; Schoffelen, A.F. ; Verduin, C.M. 2020-0065
Pneumococcal vaccination of the elderly : Information for the Dutch Health Council Knol, M. ; de Melker, H. ; Sanders, L. ; van Sorge, N. 2020-0168
Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2018-2019 Friesema, I.H.M. ; Slegers-Fitz-James, I.A. ; Wit, B. ; Franz, E. 2020-0131
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2019 Staritsky, L.E. ; van Aar, F. ; Visser, M. ; Op de Coul, E.L.M. ; Heijne, J.C.M. ; Götz, H.M. ; Nielen, M. ; van Sighem, A.I. ; van Benthem, B.H.B. 2020-0052
Surveillance zoönosen in vleeskuikens 2018-2019 Cuperus, T. ; Opsteegh, M. ; Wit, B. ; Gijsbers, E. ; Dierikx, C. ; Hengeveld, P. ; Dam, C. ; van Hoek, A. ; van der Giessen, J. 2020-0073
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2019-2020 Schurink-van 't Klooster, T.M. ; de Melker, H.E. 2020-0077
Transitieplan landelijke taken in de tuberculosebestrijding Erkens,  C. ; Laurent,  C. ; de Vries,  G.  2020-0141
Tuberculose in Nederland 2019. Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies Slump, E. ; van Beurden, K.M. ; Erkens, C.G.M. ; Schimmel, H.J. ; van Soolingen, D. ; de Vries, G. 2020-0159
Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019 van Lier, E.A. ; Kamp, L. ; Oomen, P.J. ; Giesbers, H. ; van Vliet, J.A. ; Drijfhout, I.H. ; Zonnenberg-Hoff, I.F. ; de Melker, H.E. 2020-0011
Voedselgerelateerde uitbraken in Nederland 2006-2017 Friesema, I.H.M. ; Slegers-Fitz-James, I.A. ; Wit, B. ; Franz, E. 2019-0059