Titel Auteurs Rapportnummer
Staat van Infectieziekten in Nederland, 2019 G Lagerweij, B Schimmer, S Mooij, S Raven, A Schoffelen, B de Gier, S Hahné 2020-0048
EURL-Salmonella Proficiency Test Typing 2019 WF Jacobs-Reitsma, A Verbruggen, RE Diddens, AHAM van Hoek, KA Mooijman 2020-0084
Antibioticaresistente bacteriën in afvalwater van slachterijen H Blaak, MA Kemper, R Schilperoort, SE de Rijk, AM de Roda Husman, H Schmitt 2020-0166
Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2019/2020 DFM Reukers, L van Asten, PS Brandsema, F Dijkstra, JMT Hendriksen, W van der Hoek, M Hooiveld, MMA de Lange, FA Niessen, AC alimentair consulent (alimentair consulent) Teirlinck, A Meijer, AB van Gageldonk-Lafeber 2020-0177
EURL-Salmonella Proficiency Test Live Bivalve Molluscs 2020. Detection of Salmonella in mussels RE Diddens, KA Mooijman 2020-0203
Combined EURL-Salmonella Proficiency Test Primary Production and Food, 2020. Detection of Salmonella in hygiene swab samples IE Pol-Hofstad, KA Mooijman 2020-0204
Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020 EA van LiervPJ Oomen, H Giesbers, JA van Vliet, J-M Hament, IH Drijfhout, IF Zonnenberg-Hoff, HE de Melker 2021-0011
Rapportage verkennende Expertconsultatie ‘Veranderingen in de veehouderij en mogelijke effecten op volksgezondheid en milieu’ PM Post, L Hogerwerf, E Lebret 2021-0028
Dragerschap van antibioticaresistente bacteriën bij dierenartsen en dierenartsassistenten A Meijs, E Gijsbers, P Hengeveld, C Dierikx, S de Greeff, E van Duijkeren 2021-0029
CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales) en colistine resistentie C Dierikx, E Gijsbers, E van Duijkeren, P Hengeveld, A Meijs 2021-0030
Signaleringsoverleg Voedselveiligheid: Jaarrapportage 2020 R de Jonge, L Razenberg, A van de Giessen, R van Gorcom 2021-0033
CoronaMelder – modelstudie naar effectiviteit. Digitaal contactonderzoek in de bestrijding van COVID-19 D Klinkenberg, KY Leung, J Wallinga 2021-0092
Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2020 IHM Friesema, IA Slegers-Fitz-James, B WitI, LA Boxman, E Franz 2021-0106
EURL-Salmonella Proficiency Test Typing 2020 WF Jacobs-Reitsma, A Verbruggen, RE Didden, AHAM van Hoek, KA Mooijman 2021-0126
Validation of the TBX pour plate method (ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization) 16649-2) for the enumeration of Escherichia coli in Live Bivalve Molluscs: renewal study for alignment with EN ISO 16140-2:2016 IE Pol-Hofstad, WF Jacobs-Reitsma 2021-0127
EURL-Salmonella Proficiency Test Food 2021. Detection of Salmonella in liquid whole egg RE Diddens, KA Mooijman 2021-0128
Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021 DFM Reukers, L van Asten, PS Brandsema, F Dijkstra, JMT Hendrikse, nM Hooiveld, MMA de Lange, SJ Lanooij, FA Niessen, AC Teirlinck, C Verstraten, A Meijer, AB van Gageldonk-Lafeber 2021-0133
Potentieel ziekteverwekkende micro-organismen in lucht afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties SK Dollmann, LC Liquid chromatography (Liquid chromatography) Vermeulen, H Schmitt, A van der Wa, AM de Roda Husman 2021-0140
Westnijlvirus in Nederland: Aanpak surveillance en respons 2021-2023 MAH Braks, JHTC van den Kerkhof 2021-0152
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands 2020 E Benincà, GR groepsrisico (groepsrisico) Lagerweij, R Pijnacker, I Friesema, M Kretzschmar, E Franz, L Mughini Gras 2021-0161
Onderzoek Q-koorts COVID-19 AB van Gageldonk-Lafeber, B Bom, EM den Boogert, L Hogerwerf, CJ Yzermans, MMA de Lange, A Rietveld, M Triemstra, JM Joint meeting (Joint meeting) Weehuizen, PC Wever, CCH Wielders 2021-0163
Westnijlvirus in Nederland: Aanpak Integraal Vectormanagement 2021-2023 MAH Brak, sCJ Stroo 2021-0164
COVID-19 vaccine booster dose. Background information for the Health Council Centrum Infectieziektebestrijding 2021-0181
Jaarrapportage surveillance gastro-intestinale infecties en zoönosen I Friesema, R Pijnacker, L Tule, M van den Bel, dL Mughini Gras,  BoscH, E Franz 2021-0188
Staat van Zoönosen 2020 F Vlaanderen, T Cuperus, I Keur, M De Rosa, H Rozendaa, I Friesema, A Rietveld, W van der Poe, lE Franz, K Maassen 2021-0190
Tuberculose in Nederland 2020. Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventie E Slump, KM van Beurden, J van den Boogaard, CGM Erkens, MP Kamst- van Agterveld, HJ Schimmel, D van Soolingen, G de Vries 2021-0192
Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater FM Schets, R Baars, R Joosten, A van der Linden, T Waegemaeker, sM Middelkoop,  van Zetten, G van den Toren, I Janse 2021-0197
The 25th EURL-Salmonella workshop, 17 and 18 September 2020, Online KA Mooijman 2021-0202
Effect van verschillende ventilatie-hoeveelheden op aerogene transmissie van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Risicoschatting op basis van het AirCoV2-model AA Bartels, J Schijven, JE Delmaar, E Duizer 2021-0207
Staat van infectieziekten in Nederland, 2020 G Klous, D van Hout, G Lagerweij, AJ van Hoek, E Franz 2021-0208
Nationaal plan tuberculosebestrijding, Update 2021-2025. Tuberculosebestrijding en infectieziektebestrijding: samen sterker G de Vries, J van den Boogaard, C Schenk 2021-0215
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2020-2021 AJM Pluijmaekers, HE de Melker 2021-0055