In deze informatiebrochure beschrijft het RIVM de resultaten van een risicobeoordeling op de gehaltes van residuen van gewasbeschermingsmiddelen die in verschillende studies gepubliceerd zijn. Hierbij is uitgegaan van het meest kritische scenario, waarbij 100% van de gemeten residuen van gewasbeschermingsmiddelen op cannabis wordt opgenomen in het lichaam van een frequent cannabisgebruiker via roken, “dampen” of via toevoeging aan voedsel. RIVM concludeert dat blootstelling aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangetroffen in marktmonsters geen extra gezondheidsrisico oplevert voor de gebruiker naast de bestaande risico’s van gebruik van cannabis.

&nbsp