Netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureaus " A window to society"

De rijkskennisinstellingen en planbureaus, verenigd in het RKI netwerk, hebben als doel met hun wetenschappelijke kennis en innovatie, beleid te ondersteunen om maatschappelijke opgaven aan te gaan.

De rijkskennisinstellingen en planbureaus werken aan kennisintensieve onderwerpen die iedereen raken. Denk aan veiligheid, gezondheid, welvaart, economie, onderwijs, leefomgeving, biodiversiteit, recht, cultureel erfgoed, grensverkeer, mobiliteit, waterbeheer en cultuur. 

De taken en adviezen van de leden van het RKI netwerk staan in dienst van het borgen van het publieke belang en zijn geworteld in wetenschappelijk opgebouwde kennis. De rijkskennisinstellingen en planbureaus kenmerken zich door een combinatie van beleidsnabijheid, praktijkgericht en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en het waarborgen van het publieke belang. Zij staan midden in de ‘driehoek’ tussen wetenschap, samenleving en beleid. Het RKI netwerk heeft daarmee een belangrijke en unieke positie in het kennislandschap.

Schema RKI

 

Gemeenschappelijke kenmerken van de RKI organisaties zijn: 

  • waarborgen van het publieke belang;
  • dienen van een breed maatschappelijk doel;
  • beleidsnabijheid/directe verbondenheid met beleid;
  • signaleren en agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven;
  • venster naar internationale kennisontwikkeling en innovatie;
  • werken vanuit een wetenschappelijke grondslag (wetenschappelijke methodes en waarborgen van kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid); 
  • toegankelijkheid van de beschikbare kennis;
  • produceren van kennis en duiden van deze kennis en data voor overheid, bedrijven, organisaties en het grote publiek. 

Contact

Voorzitter: prof professor (professor).dr. doctor (doctor)ir. Hans Brug, Directeur-generaal RIVM
De secretaris is te bereiken via RKIoverleg@rivm.nl

Voor vragen aan en over het RKI overleg kunt u contact opnemen met het secretariaat van het RKI via het emailadres: RKIoverleg@rivm.nl