Percentage rokers, ex-rokers en nooit-rokers. Opgesplitst naar leeftijd en geslacht.

In de rechterkolom kunt u het tabel downloaden.