Vanwege de toename van de besmettingen met scabiës (schurft) riep de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) van het RIVM dit voorjaar twee keer een Responsteam (RT Real Time (Real Time)) bij elkaar, met vertegenwoordiging vanuit GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, huisartsen, microbiologen en dermatologen. In het RT werd besloten dat het RIVM de komende 2 jaar samen met deze en andere ketenpartners de aanpak van scabiës centraal gaat regisseren.

Dat gebeurt via een landelijke regiegroep scabiës die minimaal 4 keer per jaar bij elkaar komt. Dit gremium behoudt regie over de voortgang, de ontwikkelingen en het beleid,  en zorgen voor afstemming tussen de werkgroepen. De betrokken deelnemers van de landelijke regiegroep zorgen binnen de eigen beroepsgroep voor draagvlak en implementatie van het beleid. De regiegroep doet dit op basis van de input vanuit de volgende 3 werkgroepen:

  • Werkgroep diagnostiek en behandeling
  • Werkgroep kennishiaten en surveillance
  • Werkgroep communicatie

Voor deze 3 werkgroepen is gekozen omdat bij deze thema’s de grootste knelpunten liggen in de bestrijding van scabiës. In deze werkgroepen zijn ook afvaardigingen van andere beroepsverenigingen uitgenodigd, zoals de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)), Vereniging van Specialisten ouderengeneeskunde (Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters)), Nederlandse vereniging Arts Verstandelijke Gehandicapten (NVAVG) en de De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB Wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen (Wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen)).  Inmiddels zijn zowel de regiegroep als de werkgroepen opgestart en zijn afspraken gemaakt over de manier van werken. Aan de landelijke regiegroep nemen naast RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) (Regionaal Arts Consulenten) en LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten) (Landelijk Overleg Infectieziekte), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)), Nederlandse Vereniging voor Dermatologie (NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie)) en Nederlandse Vereniging voor arts-microbiologen (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), deel.