Om de aanpak van scabiës de komende tijd goed te kunnen regisseren, was het essentieel om  input uit het veld op te halen. Daarom organiseerde de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding), samen met de Regionaal Arts Consulenten en het Landelijk Overleg Infectieziekten, op 22 mei jl. een werkconferentie over scabiës, bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie en communicatiemedewerkers van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Het doel van de bijeenkomst was wensen en ideeën ophalen voor de landelijke regiegroep, maar ook om knelpunten uit de praktijk te identificeren, best practices uit te wisselen en van elkaar te leren.

Er werd tijdens de werkconferentie stilgestaan bij wat er al opgezet is op het gebied van samenwerking en communicatie en wat er nog aankomt. Vervolgens ging de groep van zo’n 60 bezoekers uit het hele land uiteen in deelgroepen om aan de hand van casuïstiek ervaring uit te wisselen en wensen en ideeën te bedenken voor de regiegroep. Doordat de groepen bestonden uit artsen, verpleegkundigen en communicatiemedewerkers was de opbrengst heel divers. Het was nuttig dat bijna alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) vertegenwoordigd waren. Want elke GGD loopt in de bestrijding van scabiës tegen andere zaken aan. Zo hebben GGD’en in studentensteden te maken met andere obstakels bij de aanpak van scabiës dan GGD’en in regio’s waar asielopvang zit.

Tijdens de afsluitende borrel werd nog doorgepraat over de lokale ervaringen en wat dat betekent voor een landelijke aanpak. Want dat er veel goede initiatieven en ideeën zijn was duidelijk! Kortom, het was goed om met zoveel betrokken collega’s uit het hele land tot de eerste aanzet voor een gezamenlijke aanpak te komen. Iedereen staat te trappelen om hiermee aan de slag te gaan. De opgehaalde input is gebruikt voor de opdrachten aan de regiegroep en werkgroepen scabiës.