een rekenmodel voor het risico van de mens bij het gebruik van verontreinigde waterbodem

De beoordeling van risico’s voor de mens bij het gebruik van een verontreinigde waterbodem wordt gedaan met het model SEDISOILmodel voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde waterbodems. De eerste versie van het model werd in 1993 ontwikkeld voor de urgentiebepaling van een geval van ernstige waterbodemverontreiniging. Het model berekent de levenslanggemiddelde, dagelijkse blootstelling (dosis) van de mens aan een verontreinigde waterbodem.

In 2001 heeft het RIZARijksintituut voorZoetwaterbeheer en Afvalwaterzuivering in samenwerking met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gewerkt aan een nieuwe versie van het model SEDISOIL. Op grond van verbeterde inzichten zijn enkele aanpassingen in het model aangebracht. De beoordeling van humane risico’s is onderdeel van de richtlijn voor nader onderzoek waterbodems. De richtlijn naderonderzoek waterbodems behoort tot het kennisdomein van het Expertisecentrum Waterbodems (ECBExpertisecentrum waterbodems), voorheen Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWAAdvies- en Kenniscentrum Waterbodems).