Redactioneel

KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano brengt ruim twee jaren deze signaleringsbrief uit. Doel is lezers, die beroepshalve met nanotechnologie te maken hebben, te informeren over wat speelt rond risico’s van nanotechnologie. De vertaling daarvan naar beleid vormt een belangrijk accent.
De vraag is of wat wij voor ogen hebben ook aansluit bij de wensen en behoeften van de lezer. De redactie is vol zelfvertrouwen, maar staat nadrukkelijk open voor suggesties ter verbetering. Deze signaleringsbrief bevat een mini-enquête. Fijn als u deze invult!

 

ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)         

Risicocommunicatie en perceptie over het gebruik van nanomaterialen

Hoe communiceert een werkgever de risico’s van het gebruik van nanomaterialen in zijn bedrijf richting werknemers? Komt die boodschap vervolgens aan bij de werknemers? Voelen zij zich ook veilig? EU Europese Unie (Europese Unie)-OSHA zet risicocommunicatie en perceptie in perspectief.
Lees meer

Monitoring gezondheid bij het werken met synthetische nanomaterialen

Het bedrijfsleven neemt diverse preventieve maatregelen om de blootstelling van werknemers aan nanodeeltjes zo laag mogelijk te houden. Naast preventie lijkt ‘een vinger aan de pols’ zinvol. In zowel Frankrijk als Nederland lopen discussies over het opzetten van gezondheidsbewaking op de nano-werkplek.
Lees meer

Geneesmiddelen en Medische Technologie

Congress To FDA Food and Drug Administration  (Food and Drug Administration ): Study Nano Safety

De Amerikaanse Food and Drug administration (FDA) krijgt naar verwachting meer mandaat rond veiligheidsonderzoek nanomaterialen. FDA ontvangt hiermee een noodzakelijke impuls voor de vergroting van haar kennisbasis.
Lees meer

Consument en Voeding     

Meten van nanodeeltjes in voeding en consumentenartikelen

Is een voedselingrediënt een nanomateriaal? Zitten er nanodeeltjes er in een product? Die informatie is belangrijk voor, bijvoorbeeld, een juiste etikettering van producten. Het Europese Joint Research Centre (JRC Joint Research Centre (Joint Research Centre)) schetst de huidige problematiek rond het meten van nanodeeltjes.
Lees meer

Weer een overzicht over nanozilver: genoeg is genoeg?

Het Europees wetenschappelijke comité SCENHIR is gevraagd de risico’s van nanozilver voor mens en milieu op een rij te zetten. Deense auteurs schreven een kritisch commentaar in Nature Nanotechnology. Genoeg reviews over nanozilver, stellen zij, hoog tijd voor beleidsmaatregelen!
Lees meer

Milieu        

Nanodeeltjes in de voedselketen

Zweeds onderzoek laat zien dat nanodeeltjes subtiele effecten kunnen hebben op vissen die zijn blootgesteld via de voedselketen. Doorvergiftiging is dus ook voor nanodeeltjes een mogelijke blootstellingsroute om rekening mee te houden. Nanodeeltjes: het zijn soms net stoffen!
Lees meer

Nanodeeltjes mogelijk slecht voor landbouw?

Een landelijke webkrant kopte onlangs met deze wat verontrustende boodschap. Aanleiding was recent Amerikaans onderzoek over de invloed van zink- en ceriumoxide nanodeeltjes op sojaplanten. RIVM-deskundigen plaatsen kanttekeningen bij het onderzoek en de vertaling daarvan in de pers.
Lees meer

Invloed nanodeeltjes op resistentie-ontwikkeling bacteriën

Chinees onderzoek toont aan dat nano-aluminium de geneesmiddelresistentie in bacteriën kan vergroten. Het proces vindt plaats volgens een afwijkend mechanisme. Vraagtekens vooralsnog bij de relevantie voor de praktijk.
Lees meer

Overige        

Implementatie van EU-definitie krijgt vorm

De nieuwe Biocidenverordening geldt als eerste Europese wetgeving waarin de EU-definitie voor nanomaterialen is opgenomen. Daarnaast is er vergaande discussie over aanpassing van de cosmeticaverordening op dit vlak. De definitie begint zijn weg te vinden in EU wet- en regelgeving.
Lees meer

Testen van nanomaterialen in de 21ste eeuw

De vraag is hoe de veiligheidsbeoordeling van nanomaterialen enigszins tred kan houden met de grote stroom aan nieuwe nanomaterialen. Uit tal van hoeken komen boeiende initiatieven, zoals de ‘high throughput’ testaanpak.
Lees meer

Toenemende roep om Europese wetgeving voor nanomaterialen

EU lidstaten pleiten richting Europese Commissie voor betere regelgeving ter bescherming van mens en milieu tegen mogelijke gevaren van nanomaterialen. Het Europese Parlement gaf een gelijkluidend signaal af. Ondertussen maken de organisaties OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) het technische instrumentarium voor de nano-risicobeoordeling verder gereed.
Lees meer

Safe(r) design van koolstofnanobuisjes

Sommige koolstofnanobuisjes hebben vezelachtige eigenschappen, net als asbest. Daarom is er bezorgdheid over het ontstaan van vergelijkbare gezondheidseffecten. Onderzoekers zijn steeds beter in staat om te voorspellen voor welke koolstofnanobuisjes deze parallel wel of niet bestaat, en waarom.
Lees meer