Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)

Het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) verleent namens de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) subsidie voor de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG additional regulation for sexual health (additional regulation for sexual health)). Vanuit deze regeling kan een aantal groepen naar de Centra Seksuele Gezondheid bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) voor gratis en, indien gewenst, anonieme - aanvullende seksuele gezondheidszorg. Voor soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)-zorg gaat het om de volgende personen:

  • Mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen))

  • Personen die via bron- en contactopsporing gewaarschuwd zijn voor een soa

  • Personen met klachten die wijzen op een soa

  • Personen die slachtoffer zijn van seksueel geweld

  • Personen jonger dan 25 jaar.

  • Personen uit een soa-endemisch gebied (Suriname, Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Afrika, Zuid-Amerika, Azië, Oost Europa)

  • Personen met een partner uit de doelgroep MSM of soa-endemisch gebied

  • Sekswerker (in de laatste 6 maanden)

Voor de doelgroep jongeren die verder tot geen van risicogroepen behoren geldt een aangepast testbeleid. Voor aanvullende seksualiteitshulpverlening is de leeftijdsgrens voor jongeren tot 25 jaar.

In 2015 is de ASG regeling veranderd. Vanaf 2015 is er een financieel plafond ingesteld in plaats van de ‘open einde’ regeling. Ook is het toegangsbeleid voor de Centra Seksuele Gezondheid aangescherpt op basis van risicogedrag. Na 2015 zijn daarom personen met 3 of meer partners in de laatste 6 maanden en prostituanten geen doelgroep meer voor de GGD’en. Deze wijzigingen zijn ingevoerd naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de ASG regeling, en de wens van VWS om de ASG regeling beheersbaar te maken.

Meer weten over landelijke beleidskaders seksuele gezondheid? Kijk ook eens bij Loket Gezond leven bij het themadeel seksuele gezondheid van de handreiking Gezonde Gemeente.