Mensen die wonen in de buurt van een spoorlijn hebben vaak last van treintrillingen. Passerende treinen oefenen druk uit op de ondergrond. Daardoor ontstaan trillingen in bodem.

Spoortrillingen en gezondheid

Verschillende effecten op gezondheid en welbevinden door trillingen zijn onderzocht.

Rekenmodel

Een model voor verwachte trillingsniveaus bij woningen door het spoorverkeer.

Publicaties

Afgelopen jaren zijn er meerdere rapporten verschenen.