In juni 2024 kwam een team van deskundigen (responsteam) bij elkaar over invasieve groep-A-streptokokken. Tijdens het responsteam werd het beleid bij invasieve groep-A-streptokokken geëvalueerd. Op basis van actuele gegevens is besloten het beleid voort te zetten. Het verkleint de kans op verspreiding van invasieve groep-A-streptokokken.  

In januari 2023 werd het beleid aangepast op advies van het responsteam. Dit gebeurde omdat het aantal meldingen van invasieve GAS-infecties sinds het voorjaar van 2022 steeg. In het begin was dit vooral te zien bij kinderen tussen 0 en 5 jaar. En in december 2022 steeg het ook aantal meldingen van invasieve GAS-infecties bij volwassenen flink.  

Patiënten melden en antibiotica voor huisgenoten 

Sinds januari 2023 zijn artsen en laboratoria verplicht om patiënten die ernstig ziek zijn én bij wie de bacterie wordt aangetoond in bijvoorbeeld bloed, hersenvocht , longvliezen, of botten te melden bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Na het melden krijgen huisgenoten van iemand met een invasieve GAS-infectie uit voorzorg antibiotica. De meldingsplicht en behandeling van huisgenoten met antibiotica golden voor 2023 alleen voor kraamvrouwenkoorts, necrotiserende fasciitis (de ‘vleesetende bacterie’) en septische shock. Het aangepaste beleid is nodig omdat ook bij de andere vormen van invasieve GAS-infecties mensen in de directe omgeving  ernstig ziek kunnen worden. De GGD kan dan ook deze mensen antibiotica geven. 

Onderzoek naar verspreiding van invasieve GAS-infecties 

Uit gegevens van het Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis ( NRLBM Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis (Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis))blijkt dat het beleid inderdaad nieuwe infecties voorkómt. Het aantal ernstige infecties onder nauwe contacten is met circa 40% afgenomen sinds januari 2023. Tussen 2023 en 2024 zijn zo ongeveer 16 nieuwe patiënten met ernstige infecties voorkomen. Ook is duidelijk dat bijna alle huisgenoten van patiënten de aangeboden antibiotica accepteren. En het effect van het beleid op het ontstaan van resistentie is volgens het responsteam ook laag. 

Informeren beroepsgroepen 

In het responsteam waren deskundigen vanuit verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd. Het RIVM heeft verschillende beroepsgroepen, waaronder huisartsen, kinderartsen, internisten, longartsen en gynaecologen, geïnformeerd over het voortzetten van het nieuwe beleid.